Russland ønsker avtale mot kybervåpen

USA åpner for å diskutere ideen i FNs komité for redrustning.

Russland ønsker avtale mot kybervåpen

USA åpner for å diskutere ideen i FNs komité for redrustning.

En artikkel i New York Times forteller at den amerikanske regjeringen har ført samtaler på høyt nivå med representanter for russiske myndigheter rundt temaer som kyberkrig, kyberterror og nettsikkerhet. De to landene er også enige om at diskutere kyberkrig og kybersikkerhet med representanter for FNs nedrustningskomité.

Russlands erklærte mål er å få til en internasjonal avtale som kan begrense trusselen fra kybervåpen mot sivile nettverk, etter mønster av internasjonale avtaler mot kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen.

Under den forrige presidenten, George W. Bush, nektet USA å diskutere kyberkrig og kybersikkerhet med russerne. Supermakten nektet også enhver diskusjon om nettsikkerhet i FNs nedrustningskomité: Bush-regimet betraktet dette som et økonomisk spørsmål, og nektet å diskutere noe som helst rundt nettsikkerhet i fora viet militære problemstillinger.

Det betraktes som svært betydningsfullt at USA har endret syn, og nå ikke bare samtaler med Russland om kybersikkerhet, men også går med på å ta opp temaet i FNs nedrustningskomité.

FN-komitéen skal møtes i New York i januar. USA og Russland vil også være representert på en russisk-sponset konferanse om internettsikkerhet i Garmisch i Tyskland over nyttår, ifølge New York Times.

Russland mistenkes for å ha vært delaktig i kyberangrepene mot Estland i 2007 og mot Georgia i 2008. Da Kirgisistan ble rammet av kyberangrep i januar i år, ble det pekt på likheter med de tidligere angrepene mot Estland og Georgia.

I forrige måned avdekket en rapport fra IT-sikkerhetsselskapet McAfee at fem land forbereder avansert kyberkrig – Frankrike, Israel, Kina, Russland og USA – og at internasjonale eksperter fryktet en utvikling fra dagens spionasje til en langt mer alvorlig situasjon med «kald kyberkrig».

Ikke-navngitte kilder i USAs utenriksdepartement sier til New York Times at USA ikke ønsker å fokusere utelukkende på en internasjonal traktat mot kybervåpen, men ønsker å bruke samtalene med Russland til å styrke det internasjonale samarbeidet mot kyberkrim.

Russland har for eksempel avvist å bidra til etterforskningen av kyberangrepene mot Estland og Georgia, trass i bevismateriale som peker mot russisk organisert kriminalitet.

Landet nekter også å underskrive Europarådets konvensjon om kyberkriminalitet, fordi den pålegger å slippe til utenlandske etterforskningsorganer som vil gjennomføre søk i den russiske delen av Internett. Ifølge Russland strider dette mot landets grunnlov.

Konvensjonen ble vedtatt i 2001, og er underskrevet av nærmere 40 land. Det amerikanske senatet vedtok å ratifisere den i august 2006.

Amerikanerne peker på at russisk propaganda for et internasjonalt forbud mot kyberterror også er et forsøk på å begrense ytringer som russerne misliker fordi de er «politisk destabiliserende».

    Les også:

Til toppen