RV vil ha forbud mot Microsoft

I Norges - ja VERDENS - første partipolitiske Internett-program krever RV blant annet forbud mot Microsoft i offentlig sektor og telefoni uten tellerskritt. Programmet har sine begrensninger....

I Norges - ja VERDENS - første partipolitiske Internett-program krever RV blant annet forbud mot Microsoft i offentlig sektor og telefoni uten tellerskritt. Programmet har sine begrensninger....

Her har du verdenspremierén i sin helhet:

"Rød Valgallianse har, som første parti i Norge, lagt fram et politisk program for Internett. Vi tror dette er det første rent internettpolitiske program i VERDEN. Ettersom Norge nå er land nr. 1 i verden i internettbruk, syns vi det er på tide.

"RV tar utgangspunkt i at Nettet og teknologien i seg sjøl ikke kan løse problemer i samfunnet - det kan bare mennesker gjøre. Teknologi er et redskap som kan brukes både for å utvikle totalitær kapitalisme og fri og demokratisk kommunisme. RV slåss for en Internettpolitikk som minsker dataklasseskiller, og bruker nettet til fordel for verdens fattigste og mest undertrykte.

"Blant kravene RV stiller er:

"- Alle elever og lærere må ha egen PC med Internett

- Skolebøker gratis på Internett med kompensasjon til forfattere og forlag. RV støtter aksjonen for å legge ut skolebøker på nett

- Opprust lokalbibliotekene. Bibliotekene må bli senter for digitalisert kultur og kunnskap

- Støtte til høyverdig Internett-innhold, inklusive pressestøtte til gratis nettaviser

- Forbud mot lukket, proprietær programvare som Microsoft som standard i stat og kommune

- Linux og annen fri og åpen kildekode-programvare i skolen

- Vekk med tellerskritt - fastpris på telefon

- Gratis telefon til alle med trygd eller funksjonshemninger, betalt av staten"

En umiddelbar reaksjon tør være at det mangler noe i dette programmet, for eksempel en kostnadsoversikt, en finansieringsplan og et grep om overgangsordninger. Skal det kreves av alle lærere at de skaffer seg "PC med Internett"? Er det et opptakskrav til skolen at man disponerer PC? Eller er det noe man skal "få" av det offentlige?

Hva slags overgangsordninger tenker man seg før skolen kan virkeliggjøre en hverdag der alt undervisningsmateriale utelukkende finnes i digitalt format? Siden dette åpenbart skal være Linux-maskiner, hvor har man tenkt å få dem fra? Hvorfor er det tilsynelatende "bedre" å kjøpe en prosessor fra Intel enn et program fra Microsoft? Og så videre.

Kanskje det pussigste er det avgrensede nasjonale perspektivet i dette "verdens første politiske program for Internett". RV pleier å være flinke til å peke på verdens nød og fattigdom. Men her stopper horisonten ved landets grenser.

Politikk går gjerne ut på å definere ønskede mål for samfunnsutviklingen og antyde hva man har tenkt å gjøre for å nå dem. Hos RV dreier det seg tydeligvis om å samle ønskelister fra nerdete ungdom, og så gjøre et "program" av de "kuleste" forslagene. Spørsmål av typen "hvordan" er vel bare egnet til å hemme kreativiteten.

Til toppen