Rykker ut med bil for å utslette data

Som i filmen Ghostbusters rykker Data-Secure ut med bil for å fjerne gjenferdene av døde data.

Rykker ut med bil for å utslette data

Som i filmen Ghostbusters rykker Data-Secure ut med bil for å fjerne gjenferdene av døde data.

Det er mye fokus på sletting av data om dagen, men de fleste løsningene servere verktøy for å gjøre det selv. Det er ikke godt nok når man skal være helt sikker eller jobber med taushetsbelagt eller gradert informasjon i offentlig sektor/forsvaret.

Da er Data-Secure foreløpig alene om å tilby en tjeneste der man får hjelp i egne lokaler. For selskapet rykker ut med en egen "slette-bil". Tjenesten vekker derfor minne fra de gamle Ghostbusters-filmene der blant annet Dan Akroyd og Bill Murray rykket ut med blålys for å utslette spøkelser.

Data-Secure er som eneste i Norge godkjent av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som tjenesteleverandør i forbindelse med stedlig makulering av nasjonal sikkerhetsgradert informasjon til og med "hemmelig". Selskapet fokuserer på digitalt lagret informasjon, men makulerer også papir.

- Ved at vi sletter opplysninger og destruerer lagringsmedia på stedet hos oppdragsgiver, elimineres risikoen for at oppdragsgivers sensitive opplysninger kommer på avveie i forbindelse med transport eller under behandling hos ordinære mottaksstasjoner, sier Morten Husby, sikkerhetsansvarlig i Data-Secure AS.

Selskapets mobile plattformer medbringer utstyr og operatører som utfører sletting i form av degaussing (avmagnetisering) av harddisker, magnetiske taper og streamere, samt destruering av CD/DVD, saksmapper og disketter. Utstyret som benyttes leveres av norske Ibas, forteller Data-Secure.

Til toppen