Rykter om første UMTS-leveranse til Ericsson

Ifølge rykter skal Ericsson ha trukket det lengste strået i kampen om utbyggingen av det første UMTS-nettet. Mobilcom skal ha dumpet Nokia.

Ifølge rykter skal Ericsson ha trukket det lengste strået i kampen om utbyggingen av det første UMTS-nettet. Mobilcom skal ha dumpet Nokia.

Mobilcom, som i et konsortium sammen med France Telecom var en av vinnerne i auksjonskampen om de tyske UMTS lisensene, har tidligere informert om at selskapet forhandler med både Nokia og Ericsson om infrastrukturleveransen.

Nokia-aksjen falt i ettermiddagstimene i går 6 prosent ettersom ryktene begynte å svirre om at selskapet var dumpet til fordel for Ericsson i denne første infrastrukturkontrakten. Fallet fortsatte i New York etter åpning av børsen der.

Offisielt vil Mobilcom først på kommende fredag offentliggjøre hvem som får denne antatt lukrative kontrakten.

Totalt har telekommunikasjonsoperatørene forpliktet seg til å gi 160 milliarder euro for UMTS-lisenser rundt omkring i Europa. I tillegg regner bransjen med at selskapene må investere ett tilsvarende beløp for å få infrastrukturen på plass.

Det er i første rekke selskapene Ericsson, Lucent, Nokia og Siemens som er aktuelle for å kapre disse utbyggingskontraktene. Konkurransen dem i mellom fører imidlertid til at de strekker seg svært langt for å få de antatt lukrative avtalene.

Det enorme kapitalbehovet gjør det nemlig vanskelig å foreta slike salg uten at selgeren i det minste delvis finansierer kjøpesummen. Leverandørene må derfor eksponere seg finansielt mot teleoperatørene som flere og flere tviler på har evne til å betjene den kraftige opplåningen.

For lisensinnehaverne er det i første rekke tidsaspektet som er viktig. Det gjelder å være raskt ute med nettet for å sikre en first-mover fordel. I andre rekke kommer sannsynligvis nettenes tekniske egenskaper. I tillegg er det viktig at nettverkene er fleksible på en slik måte at nye tjenester raskt kan implementeres dersom dette blir ønskelig.

Problemet er imidlertid at man i dag kun i liten grad har en oversikt over hvilke nye tjenester som kan bli interessante å implementere i fremtiden.

Til toppen