Rykter om Merkantildata-problemer

Det går rykter om at Tom Adolfsen likevel ikke skal gjennomføre en emisjon. Stemmer dette, utsettes trolig fisjonen og noteringen av Ementor.

Merkantildata offentliggjorde i slutten av august at til tross for en svak kurs, skal selskapet gjennomføre en emisjon på 300 millioner kroner. Selskapet er i utgangspunktet ikke i akutt pengenød, men trenger likevel penger for å gjennomføre oppdeling man har planlagt lenge.

For det er Ementor-delen av selskapet som bidrar med inntekter. Skiller Merkantildata ut Ementor - og børsnoterer dette selskapet, trenger resten av Merkantildata og Eterra AS-delen av selskapet påfyll.

Finansmarkedet var trangt nok i slutten av august, og terrorangrepet i USA 11. september har gjort vondt verre. Nå går det rykter om at Merkantildata har utsatt emisjonen.

Flere kilder digi.no har snakket med i finansmiljøet, mener at Merkantildata ikke lenger arbeider med å få på plass et garantikonsortium, slik man pleier å gjøre foran en emisjon.

- Jeg snakket med mange som naturlig skulle ha vært spurt, og ingen har hørt noe fra Merkantildata, sier en analytiker til digi.no.

En mulig plan er å utsette emisjon og fisjon i påvente på at bølgene etter terrorangrepet i USA legger seg.

En eventuell emisjon eller utsettelse skal vedtas på den ekstraordinære generalforsamlingen selskapet skal avholde førstkommende mandag.
Gottfred Langseth, finansdirektør i Merkantildata, hevder overfor digi.no at arbeidet med et garantikonsortium går som planlagt.


- Vi har vært i kontakt med de vi synes det er naturlig å snakke med, sier han til digi.no.

Til toppen