Rykter om ny mobilfusjon

Chess-sjef Idar Vollvik skal ha vært i forhandlinger med Sense om å fusjonere de to mobiltilbyderne, ifølge Bergens Tidende.

Chess-sjef Idar Vollvik skal ha vært i forhandlinger med Sense om å fusjonere de to mobiltilbyderne, ifølge Bergens Tidende.

Etter det Bergens Tidende kjenner til forhandler det bergensbaserte mobilselskapet Chess om en sammenslåing med konkurrenten Sense.

Kjell Magnus Reitan i Reitangruppen, som eier Sense, gir følgende kommentar til Bergens Tidende.

- Det vi kan si er at det i en periode har vært en prosess der vi har sett på mulighetene for å finne strategiske partnere, som kan komme inn som medaksjonær eller på annen måte komme i samarbeid. I den situasjonen er vi i diskusjon med flere aktører sier Kjell Magnus Reitan til Bergens Tidende.

Chess-sjef Idar Vollvik vil ikke kommentere saken overfor BT. Ifølge BT blir de to selskapene priset omtrent likt, til tross for at Sense har vesentlig høyere omsetning enn Chess. Et nedsalg av aksjene i Chess priset selskapet til 531 millioner kroner. Analytikere har tidligere priset Sense til mellom 450 og 750 millioner kroner, ifølge avisen.

Til toppen