Rykter om store permitteringer hos Novell

Flere amerikanske medier melder om nært forestående permitteringer hos plattformleverandøren Novell. Anslagene varer fra 25 til 30 prosent av medarbeiderne - i første omgang.

Mediene - blant dem Wall Street Journal, TechWeb og ZDNet - viser til "kilder som står selskapet nært". Ledelsen i Novell kommenterer ikke påstandene, men viser til tidligere uttalelser om at et program for å senke driftsutgiftene vil settes i gang i løpet av inneværende kvartal. Mediene venter en offisiell kunngjøring om permitteringer i denne eller neste uke.

Novell tjener stadig mindre penger. I siste kvartal falt omsetningen med 17 prosent.

Stabsreduksjonene vil først og fremst gjelde selgerne og de ansatte ved hovedkvarteret i Provo i delstaten Utah. Ifølge Techweb strides det rundt et forslag fra toppsjef Eric Schmidt, som vil flytte hovedkvarteret fra Provo til San Jose utenfor San Francisco.

Novell har i dag 5500 ansatte. Anslagene om hvor mange som må gå i første omgang, varierer mellom 25 og 30 prosent. Techweb sier den første kunngjøringen vil gjelde 1500 ansatte, og at tallet vil øke til 3300 innen utgangen av året.

Novell sliter med å forklare markedet hva selskapets overgang fra leverandør av nettoperativsystemer til leverandør av verktøy for nettjenester egentlig innebærer. Teknologisjef Carl Ledbetter forklarer til ZDNet at endringen betyr å skyve selve nettoperativsystemet NetWare i bakgrunnen, og i stedet selge nye tjenester (applikasjoner) som nettoperativsystemet formidler. Etterhvert vil katalogtjenesten NDS eDirectory stå fram som selskapets viktigste plattform. NetWare vil bli et integrert system, som usynlig buntes med applikasjonene eller tjenestene som måtte trenge det.

I en overgangsfase vil det fortsatt være et behov for å selge nettoperativsystemet NetWare særskilt. Novell kunngjorde nylig et to års program for utviklingen av NetWare versjon 6.

Ledbetter tror det vil ta mellom fem og sju år før Novell er "nesten helt og holdent" en tjenestebedrift.

ZDNet siterer en analytiker i IDC som sier situasjonen til Novell er svært vanskelig fordi man ventet for lenge med å satse på katalogtjenester. Nå har Microsoft kommet på banen med sin katalogtjeneste ActiveDirectory, og fem til sju år for en fullverdig omstilling av Novell kan være for lenge, heter det.

NDS eDirectory kjøres i dag på Windows, Solaris og Linux i tillegg til NetWare. Det er planer om å legge til andre Unix-varianter samt stormaskinsystemer i løpet av neste år.

Et eksempel på hva Novell kan bruke NDS eDirectory til, er den nye tjenesten for applikasjons- og internettilbydere (altså "ASP" og "ISP") OnDemand Services. Denne tjenesten gjør det mulig å leie ut applikasjoner og mye annet gjennom et nettsted, tilby en rekke former for betalingsprinsipper (som månedsleie eller faktisk bruk) og kontrollere innbetalingene. Applikasjonen eller tjenesten defineres som eget objekt ("package object") i eDirectory med attributter som betalingsform, hvem som har tilgang, hvordan tilgang skal gis og hva slags tidsbegrensninger det er på tilgangen.

Ledbetter mener observatørenes pessimisme på Novells vegne er dårlig begrunnet. Han avslutter intervjuet med ZDNet slik: "Vi har verdens beste katalogtjeneste og vi har en milliard dollar i cash. Vi er gjeldfrie, vi går med overskudd, vi har mange talenter og en gedigen installert base. Se på oss som en oppstart. Hva blir vi verdt da?"

Les mer om Novell:


Novell må motorsage staben
Neste NetWare profileres som lagrings- og applikasjonstjener
Novell: Reposisjonering skal avverge ytterligere salgssvikt
Novell, Sun og CMGI skal bedre trafikkavviklingen på nettet
Novell lanserer katalogtjenester for Win2000
Linux tar annenplassen fra Novell

Les mer om:
;