Rynning: - Vil ikke være nyttig idiot for Ellen Horn

Erik Rynning i TV Invest vil ikke opptre som nyttig idiot for Kulturdepartementet. Derfor søkte selskapet ikke konsesjon for reklamefinansiert fjernsyn.

Erik Rynning i TV Invest vil ikke opptre som nyttig idiot for Kulturdepartementet. Derfor søkte selskapet ikke konsesjon for reklamefinansiert fjernsyn.

Onsdag klokken 14.00 gikk søknadsfristen om riksdekkende TV-konsesjon for reklamefinansiert fjernsyn ut. Bare TV 2 søkte, selv om Kulturdepartementet vil vente å se noen dager om det kommer slengere i posten.

På forhånd var det ventet at Erik Rynning og Orkla Media-eide TV Invest ville søke om konsesjonen, men de la ikke inn en søknad.

I et intervju med digitoday.no går Rynning hardt ut mot kulturminister Ellen Horn og betingelsene for utlysningen av konsesjonen.

Rynning mener at konsesjonsvilkårene ikke hadde tilfredsstillende, konkurransemessige betingelser, og at prosessen ikke var gjennomsiktig nok til at reell konkurranse om konsesjonen kunne oppnås.

- Vi har jobbet med denne prosessen i to år, og gang på gang påpekt at det må være konkurransemessige betingelser til grunn for en utlysning. Vi har hele tiden hatt det standpunkt at dersom det ikke er konkurransemessige betingelser vil ikke vi søke, sier Rynning.

- Hva er grunnen til dette standpunktet, Rynning?

- Vi vil ikke opptre som nyttige idioter for å gi skinn av at dette er en demokratisk prosess. Da vil vi heller være gode demokrater for å bidra til at dette ikke skjer igjen, sier Rynning til digitoday.no.

Han mener også at selve prosessen med utlysning er i strid med EU-sine regler på området, som Norge må forholde seg til gjennom EØS-avtalen.

Hva Rynning og TV-Invest vil foreta seg i saken fremover er ikke klart.

Det var ikke mulig å få en kommentar fra Kultudepartementet på saken.

Til toppen