S&P ser positivt på Apple

Kredittvurderingsbyrået Standard & Poor's (S&P) meldte tirsdag at selskapet har endret sin vurdering av Apple Computer fra negativ til positiv.

S&P sa i en melding at endringen til en positiv vurdering skjedde som følge av Apples bedrede profitabilitet og økonomiske stabilitet. Videre ble det påpekt at selskapets overskudd på 102 millioner dollar i de to foregående kvartal, representerer den første lønnsomme seksmåneders-periode på mer enn to år. S&P fremhevet også at Apples kortsiktige likviditet og finansielle fleksibilitet har bedret seg kraftig.

Likevel understreket S&P at Apples langsiktige utfordringer blir å nå - og opprettholde - omsetningsvekst og lønnsomhet. Trass i en sterk posisjon innen flere segmenter, sliter Apple med svinnende markedsandeler innen forretnings- og konsumentmarkedet.

Apples fremtidige kredittvurdering vil kunne bli ytterligere forbedret hvis selskapet er i stand til å stabilisere omsetningen og samtidig opprettholde lønnsomhet og finansiell fleksibilitet, i henhold til meldingen fra S&P.

Til toppen