Så dyrt er det å eie gamle PCer

Mange venter med å kjøpe nye PCer, men det lønner seg neppe, mener Gartner. Her er tallene:

Mange venter med å kjøpe nye PCer, men det lønner seg neppe, mener Gartner. Her er tallene:

Dårlige tider og mindre behov for ytterligere ytelse har bremset oppgraderingstakten av PCer. Tidligere var tre års levetid for en PC tommelfinger-regelen i bransjen, men de siste årene har svært mange bedrifter utsatt nyinnkjøp ved å forlenge livsyklusen på sine maskiner til både fire og fem år.

Men dette lønner seg nødvendigvis ikke, påpeker det store analyseselskapet Gartner i en fersk rapport digi.no har fått en kopi av.

Gartner er kjent for sine såkalte analyser om totale eierkostnader, for det viser seg at innkjøp av maskinvare og programvare bare er en mindre del av totalprisen for å eie en PC. De største kostnadene stammer fra opplæring og brukerestøtte.

Dette er dog regnestykker basert på kostnadsbildet til store bedrifter, kanskje med flere tusen ansatte. Gartner mener at en typisk PC med maskinvare og programvare koster 10.000 kroner i året. Dette inkluderer dyre lisenser til databaser og andre applikasjoner.

I tillegg koster administrassjon og drift, inkludert ting som backup, som koster 4400 kroner i året og opplæring av IT-avdeling/IT-planlegging til 3000 kroner i året.

Så kommer en stor og tung post som alt for mange glemmer. Hjelpen brukere gir hverandre, IT-kurs, egen eksprimentering og filadminstrasjon på egen maskin koster hele 20.000 kroner i året i tapt arbeidsinnsats.

Dette gir en total årlig eierkostnad på 37.000 kroner. Tallet er nok lavere for mindre bedrifter, men også for dem påløper det store skjulte kostnader.

Gjennomsnittkostnaden er så og si den samme for hvert år man beholder maskinen. I det fjerde, femte og kanskje til og med sjette året faller selvfølgig kostnadene for selve innkjøpet av maskinen.

Dette skyldes at Gartner mener at selve maskinen, inkluderte renter eller leasingkostnad koster 3500 kroner i året hvis man eier maskinen i tre år. Dette tallet er det samme uansette bedriftsstørrelse. Beholder du maskinen i seks år, er den årlige kosten 1800 kroner. Det er med andre ord ikke mye du sparer ved å forlenge maskinen.

Men andre kostnader øker samtidig, for produktiviten syker og nedtiden øker.

Gartner nevner også to andre momenter som er vanskeligere å regne inn i totalprisen, men som øker kostnadene. Den ene er at totalprisen for å eie en PC øker dersom du skal bytte ut operativsystemet underveis, for eksempel ved en oppgradering til Windows XP.

Dette koster tid og penger, men gjennomfører du ikke slike oppgraderinger, medfører det også kostander. Det er fordyrende å ha stor spredning i operativsystemene i en bedrift. Det krever testing av ny programvare på mange plattformer og folk som jobber med brukerestøtte må kunne mye mer.

Tatt i betraktning at lønnskostnadene er høyere i Norge enn i USA, er det trolig klart mindre lønnsomt å beholde PCer utover tre år i Norge.

Gartner anbefaller derfor at vanlige PCene til vanlige kontorbrukere byttes ut etter fire år. Mer avanserte brukere bør få ny maskin hvert tredje år.

Til toppen