Så mange må dø for at Rigmor når målet

Her snakker vi om handlekraft, skriver digi.nos redaktør.

Så mange må dø for at Rigmor når målet
Fredag la IT-minister Rigmor Aasrud frem Digital Agenda. Selv om stortingsmeldingen fikk gode skussmål av IT-bransjen inneholder den få konkrete mål. Bilde: Fornyingsdepartementet.

KOMMENTAR: Fredag la Rigmor Aasrud frem stortingsmeldingen Digital Agenda. Slikt blir det sjeldent gode overskrifter av, selv om temaet er viktig. Men etter å ha diskutert meldingen i redaksjonen så klarte vi ikke dy oss med å lage den mest spekulative tittelen vi har publisert på år og dag. La meg forklare hvorfor:

Aasrud og regjeringen vil halvere antall personer som ikke er på nett. Dette er faktisk ett av de få tydelige og målbare politiske målene i stortingsmeldingen, som for øvrig har høstet en del skryt.

Sigvald Sveinbjørnsson er redaktør i digi.no.
Sigvald Sveinbjørnsson er redaktør i digi.no.

I dag er det 270.000 personer som ikke er på nett. Dette er fælt og antallet må ned. Her må det vises politisk handlekraft. Ambisjon: Innen 2017 skal dette antallet halveres. Det vil si: Da skal det bare være maksimalt 135.000 personer som ikke er på nett.

Men vent litt her... Vi vet følgende: Det er hos den eldre garde vi har færrest nettbrukere. Samtidig vet vi at i aldersgruppen 60 år og oppover så dør det ca. 40.000 personer i året. I 2011 gikk det bort 36.805 personer i denne aldersgruppen, ifølge SSB. Dersom den trenden fortsetter vil 184.025 personer, i den gruppen som bruker nettet minst, falle fra innen 2017.

Joda. Svært mange eldre er på nettet. Men i stortingsmeldingen skriver regjeringen at «tre firedeler, omtrent 200 000, av de som ikke har brukt internett de siste tre månedene er (…) over 65 år.» Av de 270.000 som ikke har brukt nettet de siste tre månedene er bare 27.000 under 55 år. Den gruppen som er minst på nettet er faktisk kvinner over 65 år. Av disse har 132.000 ikke vært på nett de siste tre månedene, mens 67.000 menn i samme aldersgruppe oppgir tilsvarende status.

Faktisk bruker nær sagt alle under 55 år internett.

Det bør derfor være vanskelig å la seg imponere dersom Aasrud og regjeringen når målet om å halvere antall «nettløse» innen fem år. Dersom den normale dødsraten holder seg så vil målet nær sagt bli løst av seg selv all den tid vi antar at de med lavest nettbruk er de som er eldst av oss.

Men det er bare å ta av seg hatten for å vise handlekraft – og la naturens lover ordne opp.

Det viktigste regjeringen kan gjøre for å øke den digitale deltagelsen er å gjøre nett-tilgang enkelt og billigst mulig. Gratis trådløse nett i storbyene er en fin start. Å få det til å skje krever skikkelig handlekraft.

Men siden Aasrud nok mener alvor med faktisk å få flere eldre på nett – så ønsker vi lykke til. Om du kjenner noen som ikke er på nett: Introduser den til nettets fantastiske muligheter. Om ikke annet for å hjelpe Rigmor å nå målet!

God påske!

Les mer om: