Så mye koster det å bruke nødnettet

Det blir fastpris for nødnett-abonnentene, og for de mest krevende brukerne blir prisen skyhøy.

Så mye koster det å bruke nødnettet

Det blir fastpris for nødnett-abonnentene, og for de mest krevende brukerne blir prisen skyhøy.

Nødnettet er et eget kommunikasjonsnett som bygges ut ut for blålysetatene og andre offentlige etater med ekstra behov for sikker kommunikasjon.

Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har nå fastsatt hva de forskjellige brukerne og etatene må betale for å bruke nødnettet.

De har kommet frem til at det er mest hensiktsmessig å dele brukerne inn i seks kategorier, avhengig av hvordan de antas å bruke nettet, og så ta en fast årlig avgift per bruker.

 • Meget høy: Alle operatørplasser i nødetatenes kommunikasjonssentraler. Disse

  operatørplassene har særskilte rettigheter som bruker i nettet,

  krever en mer omfattende installasjon enn radioterminaler, og må

  følges opp aktivt fra teknisk operatørs side.

 • Høy: Radioterminaler i gruppe/grupper som aktiviseres hyppig og

  bruker er aktivt lyttende så å si hele arbeidsskiftet, og en del en-tilen

  samtaler i nettet mellom tjenesteressurser. Brukerne er normalt

  spredd over et større geografisk område.

  Radioterminaler for døgnkontinuerlig brukt av flere forskjellige

  personer, eksempelvis radioer i utrykningskjøretøy.

 • Middels: I forhold til kategori høy, vil denne brukeren kjennetegnes med

  ikke så intensiv bruk, men i flere dager i uken vil radioen være

  svært aktiv. Terminalen vil normalt være slått på, men gruppen

  kan være inaktiv i lengre perioder.

  Radioterminal som benyttes av flere forskjellige brukere, for

  eksempel fastmonterte radioterminaler i mindre intensiv bruk,

  utrykningskjøretøy med noe lavere oppdragsintensitet enn

  kjøretøyene i kategori høy.

 • Lav: Er ikke pålogget hver dag, men radioterminalen kan i perioder

  være aktiv ift. en utrykning, en aksjon eller opplæring (kurs), eller

  terminalen er slått på, men det er lite trafikk i gruppen.

 • Meget lav: Denne kategorien representerer radioterminaler med veldig liten

  bruk av tale. Er ikke aktiv i kommunikasjon mer enn i korte

  tidsrom i løpet av en utrykning eller forløpet til en utrykning. Har

  kun behov for å ta imot kortmeldinger og kvittere dem ut i forkant

  av en utrykning eller aksjon.

 • Beredskap: Radioterminalen er normalt ikke pålogget, kun klargjort for bruk,

  og ligger på lager. Det tas bare frem når det skjer større hendelser.

For brukerne i kategorien Meget Høy, blir det en årlig abonnementsavgift på hele 40.000 kroner. For brukerne i kategorien Meget Høy, blir det en årlig abonnementsavgift på hele 40.000 kroner.

For de andre brukerne faller prisen kraftig. I brukerkategorien Høy betales det 9.500 kroner i året, 7.000 kroner for middels, 5.500 kroner for lav, og 3.000 kroner for brukere i kategorien Meget Lav. De som bare har abonnentet for beredskap, slipper unna med 1.500 kroner i året.

Med unntak av samtaler som gjøres ut av nødnettet, vil ikke abonnentene bli belastet for tellerskritt.

Utbyggingen har startet, men nettet vil ikke være fullverdig utbygd med det første. Det er derfor bestemt at prisene kuttes med 70 prosent det første året.

Her kan du selv se prislisten som Direktoratet for nødkommunikasjon har fastsatt.

    Les også:

Til toppen