SAAB vil bli ledende på høyteknologi og ny økonomi

Svenske SAAB, mest kjent for bilproduksjon, tjener pengene sine på militærutstyr. Nå skal konsernet inn i den nye økonomien ved å synliggjøre høyteknologien i storkonsernet. Planene har allerede ført til en kursstigning på 25 prosent på børsen

Svenske SAAB, mest kjent for bilproduksjon, tjener pengene sine på militærutstyr. Nå skal konsernet inn i den nye økonomien ved å synliggjøre høyteknologien i storkonsernet. Planene har allerede ført til en kursstigning på 25 prosent på børsen

SAAB er et gigantselskap som har hatt et tungt industrielt vedheng, noe som ikke tar seg godt ut på børsen. SAAB fakturerte i 1999 20 milliarder svenske kroner. 75 prosent av dette kom ifra militærbudsjetter, blant annet fra Norge som er en stor kunde.

Denne baktunge profilen ønsker ledelsen i selskapet å ha en slutt på, derfor har de lansert Nye SAAB. En uke etter lanseringen av Nye SAAB, steg kursen med 25 prosent på Stockholmsbørsen.

SAAB har slått seg sammen med den svenske våpengiganten Celsius og skapt en stor militær aktør på våpenmarkedet i Norden. Men så lenge de nasjonale militære virksomhetene i hele Europa bygges ned, må produsentene se etter andre markeder.

For SAAB, og konsernets administrerende direktør, Bengt Halse, er det satsing og synliggjøring av høyteknologi og IT som skal bringe SAAB inn i fremtiden.

I et intervju med digi.no forteller Halse at SAAB lenge har hatt kjernekompetanse på blant annet nettverks- og informasjonsteknologi samt avanserte applikasjoner og løsninger myntet på militær bruk.

Dette kan, ifølge Halse, enkelt overføres til et kommersielt marked, noe som er litt av planene til storselskapet.

- Vi har 4.500 sivilingeniører i staben, og minst like mange som jobber med utvikling innen IT og nettverk. Vi er allerede ledende på mange former for høyteknologi, blant annet innenfor realtime -informasjonssystemer, sier Halse til digi.no.

Flere av underselskapene i konsernet, som har særlig fokus på informasjonssystemer til stridsbruk, øker sin omsetning betydelig. Trass at selskapet gir ni svenske kroner i overskudd per aksje i selskapet, er ikke SAAB verd mer enn kjedelige ni milliarder.

- Vi kommer til å omstille oss i forhold til både det endrede forsvarsmarkedet og til det sivile markedet. Om fem år så tror jeg at man kan se at halvparten av våre inntekter kommer i fra det sivile. Og der har vi kompetanse innenfor langt flere områder enn mange på dagens marked, forteller Halse til digi.no.

Bengt Halse ser ikke bort ifra at man skiller flere selskaper ut fra SAAB, og noterer dem på børsen. Et av selskapene han trekker frem er Combitech System, som utvikler tekniske realtimesystem. Dette selskapet omsetter for 160 millioner kroner og har 150 ansatte.

SAAB har også samarbeid med store teknologiselskaper som Ericsson, noe Halse ser kan utvikles på andre markeder enn forsvarets.

Til toppen