Særnorsk skatt koster Telenor millioner

En særnorsk skatt rammer Telenors bredbåndsnett med flere titalls millioner kroner i året.

En særnorsk skatt rammer Telenors bredbåndsnett med flere titalls millioner kroner i året.

Fredag vedtok Stortingets finanskomité mot stemmene til FrP å ikke fjerne den særnorske eiendomsskatten på teleinstallasjoner, til tross for at en samlet næringskomité tidligere i år innstilte i bredbåndsmeldingen at alle hindre for utbygging av bredbånd må fjernes.

    Les også:

– Vi ble mildt sagt overrasket over hvor uforutsigbart Stortinget kan være. Konsekvensene kan nå bli at telekomaktører får enda dårligere marginer og ikke makter å bygge ut, uttalte prosjektleder Fredrik Syversen til digi.no på fredag.

Telenor, som er Norges største eier av teleinstallasjoner, rammes sterkest av vedtaket.

– Dersom alle kommuner i Norge blir pålagt eiendomsskatt vil dette bety en ekstra kostnad for oss på 70 millioner i året, sier pressetalskvinne Kristin Paus i Telenor Networks til digi.no.

Per i dag er det 242 kommuner som krever eiendomsskatt. For Telenors teleinstallasjoner innebærer det 30 millioner kroner i årlige utgifter.

Mange kommuner betaler i dag ikke eiendomsskatt, som for eksempel de store folketunge kommunene Oslo og Bærum. Disse blir dermed ikke berørt av vedtaket om årlig ekstra skatt.

Kravet om eiendomsskatt på teleinstallasjoner har sitt utspring fra lille Nesset kommune i Møre og Romsdal. For et par år siden krevde Nesset Telenor for eiendomsskatt. Nesset kommune vant saken, men Telenor anket og vant. Saken gikk til slutt opp til Høyesterett som gav Nesset kommune det endelige medhold.

– Vi er bekymret for denne utviklingen som kan redusere forutsetningene for bredbåndsutbyggingen i Norge, sier Kristin Paus.

Hun mener at vedtaket i så fall må gjelde hele infrastruktursektoren, også el-sektoren selv om de er kommunalt eid.

– Dette vedtaket vil helt klart ha en konkurransevridende effekt som kan påvirke våre priser ut mot sluttbruker, sier Paus.

Paus reagerer på den strenge skatteleggingen som hun frykter kan påvirke Stortingets mål om bredbånd til alle.

- Politikere kan ikke både kreve at bredbånd skal være tilgjengelig for alle, men samtidig pålegge tunge avgifter. Vi burde i stedet bli fritatt for skatt på bredbåndsutbygging, mener Telenor.

Land som Norge gjerne sammenlikner seg med, har ikke denne formen for avgift.

Til toppen