Saksøker både Microsoft og justisdepartementet

American Antritrust Institute mener forliket mellom Microsoft og justisdepartementet kan dekke over hemmelige avtaler, og går til sak mot begge.

American Antritrust Institute mener forliket mellom Microsoft og justisdepartementet kan dekke over hemmelige avtaler, og går til sak mot begge.

American Antitrust Institute (AAI) er en politisk uavhengig organisasjon som ble stiftet i mai 1998, og som mener det er nødvendig å satse hardt på antitrustlovgivning for å forsvare den reelle konkurransen i næringslivet, både i USA og internasjonalt.

AAI mener at både Microsoft og USAs justisdepartement har brutt bestemmelsene i Tunney Act, loven som regulerer forlik i antitrustsaker, ved ikke å oppgi vesentlig informasjon. Det gjelder opplysninger om kontakter mellom partene før forliket ble inngått, redegjørelser for hvilke alternative løsninger som ble diskutert, og en begrunnelse for hvorfor den endelige løsningen ble valgt. Instituttet sier i klartekst at partene har brutt denne loven med overlegg.

Instituttet krever videre at dommeren som skal godkjenne eller forkaste forliket, utsetter sin avgjørelse til alle disse opplysningene er gitt.

Ifølge Newsbytes er det en kjensgjerning at Jennifer Dunn, republikansk kongressmedlem fra Microsofts hjemstat Washington, hadde en rekke møter med Microsoft før forliket ble inngått. På Dunns initiativ skrev over 100 kongressmedlemmer under på en appell som oppfordret Microsoft og USAs justisminister John Ashcroft til å inngå et forlik.

Eksperter Newsbytes har snakket med, mener det springende punkt er hvem som tok initiativet til disse møtene, ikke at de fant sted. Dunn hevder hun tok initiativet til alle. Hvis det er sant, kan man ikke tolke Tunney Act dithen at Microsoft kan pålegges å gjøre rede for møtene, heter det.

AAI har varslet en pressekonferanse seinere i dag for å gjøre nærmere rede for søksmålet.

Til toppen