Saksøker Capgemini etter feilslått IT-prosjekt

Sparebank 1 saksøker Capgemini for avtalebrudd i forbindelse med innføring av et nytt datasystem.

Sparebank 1 har gått til søksmål mot IT-leverandøren Capgemini for et påstått avtalebrudd i forbindelse med innføring av et nytt datasystem.

Avtalen ble fremforhandlet i 2003-2004, men det oppsto uenighet om Capgemini hadde forpliktet seg til å utføre arbeidet til fastpris.

- Vi mener denne beløpsrammen var bindende, noe motparten bestrider, sier advokat Magnus Hellesylt i Wiersholm, Mellbye & Bech til Finansavisen.

Sparebank 1 krever 37 millioner kroner av Capgemini for det påståtte avtalebruddet og krever ytterligere 20 millioner kroner for å dekke ekstrakostnader de fikk når de etterpå gikk direkte til leverandøren av systemet. Det ble en dyrere løsning og Sparebank 1 vil ha dekket de ekstra konsulenttimene som påløp i den forbindelse.

Capgemini ha fremmet et motsøksmål, men de vil ikke spesifisere størrelsen på det kravet.

Saken er oppe for tingretten i dag og verken Sparebank 1 eller Capgemini vil si så mye.

Capgemini nøyer seg med å opplyse at det dreier seg om et internt saksbehandlingssystem for livs- og forsikringsdelen av banken og det er utviklet av en utenlandsk leverandør. Det er ikke et system som kundene selv er i direkte kontakt med.

Selv om han ikke kan si så mye konkret om denne saken spesielt, så forteller Capgemini at de ofte inngår fastpris på oppdrag for kundene sine.

- Det er ikke uvanlig for oss å inngå fastpris, noen ganger gjør vi det andre ganger ikke, forteller Ivar Spydevold, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Capgemini til digi.no.

Til toppen