Sakte nedgang i IT-ledighet

IT-ledigheten har gått sakte og sikkert nedover det siste året, men ligger fortsatt langt høyere enn i 2000.

IT-ledigheten har gått sakte og sikkert nedover det siste året, men ligger fortsatt langt høyere enn i 2000.

I januar var det registrert 2.017 ledige IT-folk – dataingeniører, datateknikere, systemutviklere og programmerere – viser tall fra Aetat.

Dette er 220 færre IT-ledige enn januar 2004 og en nedgang på 10 prosent. Både november og desember brøt den psykologiske 2000-grensen med henholdsvis 1.895 og 1.848 ledige.

At januar har noe høyere ledighetstall skyldes sesongmessige variasjoner. Desember markerer gjerne slutten for både skoler, kurs eller oppsigelsesperiode som løper ut året.

Selv om ledigheten har vist en svak nedgang i hele 2004, er det fortsatt langt igjen til toppåret 2000. Da var det i snitt bare 587 ledige gjennom hele året. Det betyr at vi i dag fortsatt har tre og en halv ganger så mange arbeidsledige IT-folk.

Samtidig markerer den eksplosive veksten i antall IT-stillinger, at bransjen igjen blomstrer. I desember var det 514 utlyste stillinger, som er 46 prosent flere enn i fjor. Stillingene gjelder alle offentlige utlyste IT-stillinger som har stått i aviser og tidsskrifter.

Av de 514 stillingene, etterspørres 386 programmerere og systemutviklere og 128 dataingeniører og teknikere.

Andelen langtidsledige er fortsatt høyst. Ifølge underdirektør Hans Kure i Aetat utgjorde andelen langtidsledige av IT-folk i høst hele 37 prosent. Til sammenligning er andelen langtidsledige i alle yrkesgrupper 25 prosent.

– Det kan tyde på at personer som har kommet i høy alder og har vært i bransjen lenge med en spesialkompetanse, kan ha vanskeligheter for å komme i gang andre steder, sier Kure til digi.no.

IT-ledigheten generelt utgjorde 3,2 prosent.

Fra 2000 med i snitt 587 ledige IT-folk, har det gått raskt oppover i ledighetstallene med 772 i 2001, 1.599 i 2002, 2.167 i 2003. I fjor gikk ledighetstallet ned for første gang siden 2000 til et snitt gjennom hele året til 2.077.

Hvor mange Aetat har på tiltak eller hvor mange tidligere IT-folk som har fått seg jobb i annen bransjen, er uklart. Bransjen er åpenbar fortsatt tøff og kompetansekravet øker ute hos bedriftene. Man skal i dag gjerne kunne håndtere alt fra web, nettverkskonfigurasjon, Windows 2003 og prosjektledelse.

Derfor velger stadig flere selskaper innleide konsulenter som innehar den kompetanse bedriften etterspør.

Til toppen