Salg av døtre bremser ErgoGroup

ErgoGroup-sjef Terje Mjøs leverer lavere omsetning og resultat etter salg av datterselskaper.

ErgoGroup-sjef Terje Mjøs leverer lavere omsetning og resultat etter salg av datterselskaper.

Som en del av Posten-tallene som ble lagt frem i dag kom kvartalstallene i Posten-eide ErgoGroup.

ErgoGroup har hittil i år hatt en nedgang i driftsinntektene på 260 mill. kroner målt i forhold til samme periode i fjor. Nedgangen skyldes salg av selskapene ErgoBluegarden AS og ErgoEnet i 2003, samt nedgang i omsetningen mot Posten Norge, skriver selskapet i en pressemelding.

Men hvor mye landets tredje største IT-selskap tjener får ikke offentligheten vite - fordi man er heleid av Posten rapporterer ikke ErgoGroup resultat før skatt.

ErgoGroups omsetning mot morselskapet var 35 prosent per tredje kvartal, sammenlignet med 39 prosent i fjor. Dette skyldes at Posten setter stadig flere kontrakter ut på åpent anbud i stedet for å tildele dem til sitt datterselskap.

ErgoGroup har gjennom 2004 inngått flere større drifts- / tjenestekontrakter med blant annet Skattedirektoratet, AETAT, Norsk Tipping, Gjensidige NOR, SINTEF, Lindorff, Rikstrygdeverket, Selvaag Gruppen, Bertel O. Steen og Postbanken Eiendomsmegling, oppsumerer ErgoGroup.

Det er i 3. kvartal inngått flere nye kontrakter innenfor satsningsområdene elektroniske tjenester, infrastruktur/drift og administrative løsninger. Det er blant annet inngått avtaler med Peterson-konsernet om drift og overvåking av ny applikasjonsplattform, SpareBank 1-alliansen om bruk av ErgoGroups informasjonsdatabaser og Nordea som integrasjonspartner for håndtering av elektroniske betalingsdokumenter over landegrensene.

Til toppen