Salg gir AOL-aksjepress

Mens CompuServe-aksjene steg svakt etter et nylig skifte av toppledelsen, er America Online (AOL)-aksjen under et stadig sterkere press. Nå vil blant annet AT&T selge ut en aksjepost de fikk som betaling i fjor.

Mens CompuServe-aksjene steg svakt etter et nylig skifte av toppledelsen, er America Online (AOL)-aksjen under et stadig sterkere press. Nå vil blant annet AT&T selge ut en aksjepost de fikk som betaling i fjor.

AT&Ts melding om at de selger en AOL-aksjepost har bidratt til det sterke presset på AOL-aksjen for tiden. AT&T solgte et datterelskap som drev med online-spill til AOL i fjor og fikk AOL-aksjer i betaling. Nå skal aksjeposten på 481.000 aksjer selges.

Sammen med 25 andre aksjeeiere som har lansert salg, kommer det totale antall aksjer som for tiden er på markedet opp i én million. Disse aksjene var tirsdag ettermiddag verdt USD 36,5 millioner, selv om dette ifølge aksjeanalytikere ikke får store konsekvenser for den totale aksjeverdien ennå. I gårsdagens aksjehandel på Wall Street sank AOL-aksjen med 3,7 prosent til USD 36,25.

Aksjesalget kommer imidlertid lite beleilig for AOL-ledelsen. Langsiktige avtaler inngås som inkluderer kreditter og lån. En nedgradering av selskapets kredittverdighet nylig har ført til større fokus på AOLs resultat, som har hatt en elendig utvikling.

For å lette på trykket offentliggjorde AOL i går en avtale med New York Times om leveranser av innhold eksklusivt til AOL-abonnenter.

Til toppen