Salget av SOL Børs i vasken

Det blir likevel ikke noe av TeleTrades oppkjøp av SOL Børs. Svenskene brøt forhandlingene med begrunnelsen at partene ikke kunne enes om prisen. Daglig leder i SOL Børs, Thorbjørn Brevik, kaller det "en merkelig avslutning på en forhandlingsprosess".

Det blir likevel ikke noe av TeleTrades oppkjøp av SOL Børs. Svenskene brøt forhandlingene med begrunnelsen at partene ikke kunne enes om prisen. Daglig leder i SOL Børs, Thorbjørn Brevik, kaller det "en merkelig avslutning på en forhandlingsprosess".

Tidligere denne uken slapp TeleTrade en melding om at de avbryter forhandlingene med eierne av norske SOL Børs. Da var det gått knapt én måned siden en intensjonsavtale ble undertegnet, og markedet regnet det som ganske sikkert at man hadde fått inn en ny aktør på norske markedet for handel med verdipapirer.

Det ene av datterselskapene til TeleTrade Financial AB, TeleTrade Solutions AB, driver nemlig med denne type virksomhet, og svenskene har sett etter åpninger for å entre det norske markedet. Blant annet ville det innebære en superhurtig notering på Oslo Børs for SOL Børs.

Selv om de nå ikke går videre med nordmennen, sier svenskene i pressemeldingen at de ikke gir opp det norske markedet og at de faktisk fortsatt er åpne for reforhandlinger med SOL Børs.

- Jeg anser dét (reforhandlinger - red.anm.) som svært lite sannsynlig, sier SOL Børs-sjef Brevik til digi.no. Han viser til at avslutningen ble svært brå.

- Vi hadde noen dealbreakers og enkelte spørsmål vi gjerne ville ha belyst, men fikk ikke svar. Sist fredag ettermiddag kom en faks med at de avbrøt forhandlingene. Vi venter egentlig fortsatt på en utfyllende forklaring, sier han.

Da digi.no referer til at TeleTrade nevner pris som det største hinderet, sier Brevik bare "de får skrive hva de selv vil".

Men til tross for at salget gikk i vasken i denne omgang, virker Brevik optimistisk.

- Vi jobber med en annen løsning som har utkrystallisert seg, sier han og ønsker ikke si noe nærmere om hvem interessenten(e) er. Brevik sier at den eneste hodepinen han har etter den mislykkede prosessen, er at de kun er tre ansatte totalt i SOL Børs som har gjort at dette har gått på bekostning av andre arbeidsoppgaver.

- Signaler fra kunder i fonds- og meglermiljøet tyder på de synes det var greit at salget til TeleTrade ikke ble noe av. De liker at vi er en frittstående enhet som ikke har konkurrerende virksomhet på noen områder, sier Brevik og nevner Karl Johan Fonds som eksempel. SOL Børs har levert et realtidsprodukt til kunden og ville fremstå som konkurrent hvis de også bega seg inn på området "aksjehandel over Internett".

- Det ville lett kunne bli en rolleblanding.

Brevik er rimelig sikker på at det likevel blir salg om ikke alt for lang tid.

SOL har lenge signalisert at de selger seg ut av all virksomhet som ikke er direkte relatert til portalvirksomheten. Torsdag solgte de det heleide datterselskapet SOL System til det børsnoterte internettselskapet Infostream for drøyt 80 millioner kroner.

SOL eier 50,1 prosent av SOL Børs, mens de to andre eierne er Schibsted Multimedia (24,98 prosent) og Mølla Holding (24,92 prosent).

Hadde salget til TeleTrade Solutions AB gått i orden, ville oppgjøret blitt foretatt i aksjer. Eierne hadde da til sammen hadde sittet med 15 prosent i det svenske selskapet.

Til toppen