Salgsinntekter trekker opp i Siemens

Siemens AS endte på et resultat før skatt siste år på 258 millioner kroner, mot 114 millioner kroner året før. Det er i hovedsak salgsinntekter som gir selskapet et godt årsresultat.

Siemens AS endte på et resultat før skatt siste år på 258 millioner kroner, mot 114 millioner kroner året før. Det er i hovedsak salgsinntekter som gir selskapet et godt årsresultat.

Siemens avvikende regnskapsår avsluttes 30.september 2000 og viser at selskapet endte på en 99/00-omsetning på 4,1 milliarder kroner, mens Siemens-konsernet sett under ett endte med en omsetning på 4,7 milliarder kroner, mot 6,3 milliarder året før. De store variasjonene kommer av salg av selskapets virksomheter i Norge.

Til tross for resultatmessig fremgang står derfor konsernet overfor en rekke store utfordringer, og selskapets langsiktige konkurranseevne er avhengig av en kontinuerlig omstilling og nødvendige tilpasninger av organisasjonen, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Blant de største endringene er etableringen av Fujitsu Siemens Computers AS fra 01.10.99, og overføring av Siemens AS' computer-virksomhet til det nye selskapet. Videre salget av Siemens Elektroengros AS fra 01.03.00 og salg av vannkraftaktivitetene i Divisjon Energiforsyning med påfølgende innfusjonering i Voith Siemens Hydro Power Generation AS fra 01.04.00.

Til sammen mistet Siemens AS 1,4 milliarder kroner i omsetning på grunn av disse endringene. Divisjon Elektrovarme ble utskilt som eget 100% eid aksjeselskap under navnet Siemens Electrical Heating AS fra 01.10.00

Siemens opplyser til Nettavisen at selskapet i fjor solgte 230.000 mobiltelefoner i Norge, som ifølge selskapet tilsvarer en markedsandel på mellom 17 og 18 prosent.

Til toppen