Salgstøttespesialisten Siebel vokser raskest av alle

Salgstøtte - også kjent som "CRM" (customer relationship management) - er i skuddet. Både Fortune og Deloitte & Touche har CRM-spesialisten Siebel på topp i sine uavhengige oversikter over hvem som vokser raskest.

Salgstøtte - også kjent som "CRM" (customer relationship management) - er i skuddet. Både Fortune og Deloitte & Touche har CRM-spesialisten Siebel på topp i sine uavhengige oversikter over hvem som vokser raskest.

Oversikten til Fortune gjelder alle amerikanske selskaper, vurdert etter tre vekstkriterier det siste året: Overskudd per aksje, samlet omsetning, og forhold mellom overskudd og investert kapital. Lista inneholder 100 navn. Blant teknologiselskaper er Network Appliance på fjerde plass, Citrix på femte, Dell på fjortende, Qualcomm på sekstende - og testspesialisten Mercury Interactive på trettisjette.

Oversikten til Deloitte & Touche gjelder amerikanske teknologiselskaper, ordnet etter omsetningsvekst de siste fem årene. På plassene bak Siebel kommer Excite@Home, Earthlink Network, Netscape og Applied Digital Solutions.
De fullstendige listene er lagt ut på nettet:
Siebel startet i 1993 da gründeren Thomas Siebel forlot Oracle for å danne et selskap spesialisert på salgsstøttesystemer eller CRM. Det første året var omsetningen 50.000 dollar. I siste regnskapsår var den 392 millioner dollar. Ikke noe selskap har noen gang vokst så raskt over en fem års periode, sier Deloitte & Touche.


Siebel bygget selskapet på en kultur som er det motsatte av Oracles. Fortune mener denne kulturen har vært sterkt medvirkende til Siebels framgang. Hos Siebel går ingen i olabukser, t-skjorte eller sandaler. All framtoning sikter mot å utstråle profesjonalitet. Oracle har et rykte på å kunne behandle kunder noe røft. Hos Siebel danner kundebehandlingen modell for det selskapet mener kan oppnås for alle som bruker deres kundebehandlingssystemer. Møterommene er oppkalt etter viktige kunder - Ford, Lockheed Martin, Chase Manhattan Bank, Kellogg - og 40 prosent av selgernes inntekter bygger på kundenes evaluering av deres innsats. Vanlig salgskommisjon er bannlyst.

Thomas Siebel og Oracle-sjef Larry Ellison er blitt bitre fiender. Krangelen gir seg utslag en jevn utveksling av stevninger og beskyldninger om ulovlig og falsk markedsføring. Oracle har utviklet egne CRM-verktøy. Ellison anerkjenner Siebels ledende markedsandel, men hevdet i sommer at Oracle allerede var på andreplass, og påsto at Oracle ville ta igjen Siebel innen utgangen av året.

Siebel Systems etablerte nylig en avdeling i Norge, Siebel Systems Norway.

CRM antas å bli et større marked enn ERP (store forretningssystemer) i løpet av neste år. Les blant annet:
Til toppen