Samarbeid for Windows CE i norsk industri

Microsoft, Contec Design og Microtronica vil samarbeide om et opplegg som kan gi norsk industri et forsprang i å utnytte Windows CE i innbyggingssystemer ("embedded systems").

Microsoft, Contec Design og Microtronica vil samarbeide om et opplegg som kan gi norsk industri et forsprang i å utnytte Windows CE i innbyggingssystemer ("embedded systems").

Windows CE er mest kjent som 32 biters operativsystem for prosessorer som inngår i det Microsoft kaller PC Companions, det vil si i hovedsak hånd-PC-er med eller uten tastatur som gjør det unødvendig å drasse med en bærbar PC overalt. Men systemet kan også anvendes til å styre de samme prosessorene når disse inngår i en hel rekke produkter, fra flaskeautomater til prosesskontroll i industrien.

Utvalget av prosessorer er stort. Windows CE kan kjøres på alle Intel-kompatible prosessorer, fra 486 og oppover. I tillegg kommer andre NEC-prosessorer, PowerPC, MIPS og StrongArm, blant andre. I tilfeller der det kreves minimalt med brukerinteraksjon, kan Windows CE-applikasjoner kjøres ned mot noe få kilobytes med minne - systemkjernen nøyer seg med 128 kB. Trengs grafisk interaksjon, kan moduler hentes etter behov, og minnebehovet i systemet går fra to megabytes og oppover. På utviklingssiden nytter Windows CE de samme programmeringsgrensesnittene som vanlig Windows, og det distribueres egne pakker med utviklingsverktøy.

- I dag utvikles dediserte automater og innbyggingssystemer i stor grad med utgangspunkt i proprietære operativsystemer, sier Göran Dahlberg i Contec Design AS.

- Det medfører knapphet på kompetanse og lange utviklingstider. Windows CE krever ikke annen kompetanse enn det titusener av Windows-utviklere allerede besitter. Applikasjonene kan simuleres på standard Windows-arbeidsstasjoner. Deretter overføres koden uendret til den prosessoren som passer best til formålet. Man unngår problemer knyttet til applikasjonsutvikling i et snevert miljø, vanskelige tester osv. Det betyr langt raskere utviklingstid, og større muligheter for både ensomme oppfinnere og store bedrifter.

Blant de anvendelsene Dahlberg mener vil spille størst rolle i Norge er konverteringer av industrielle prosesskontrollere fra proprietære sanntidsoperativsystemer, og videreutvikling av automater og måleinstrumenter. Det er ingen grunn til at Tomra ikke skulle velge CE, mener han.

- I Norden som helhet vet vi nå om 18 ulike industrielle Windows CE-prosjekter, sier Microsofts Göran Rälg.

- Her går det på industri-PC-er, måleinstrumenter, vekter, spesialiserte html-konsoller, bankovervåkningssystem, termisk regulering i siloer, butikksystemer, flåtestyringssystemer og så videre.

Rälg innrømmer at dagens versjon 2.11 av Windows CE som kom i oktober 1998, ikke kan betegnes som et fullverdig sanntidsoperativsystem. Men han hevder med stor styrke at versjon 3.0, som bransjeobservatører venter i løpet av året, vil være det, og at Windows CE da vil være i stand til å overvåke prosesser som krever øyeblikkelig reaksjon i den mest snevre forstanden av ordet.

Avtalene mellom Microtronica, Microsoft og Contec, innebærer at industrikyndige miljøer står til rådighet med spesialkompetanse som skal til for å sette i gang prosjekter. Både Microtronica og Contec har flere titalls ansatte med erfaring fra tilsvarende prosjekter.

- Dessuten trapper Microsoft vesentlig opp sin satsing på Windows CE, sier Rälg.

- I Microsofts hovedkvarter Redmond er over 800 utviklere engasjert i videreføringen av systemet. Lokalt stiller vi til rådighet både systemingeniører og systemintegratorer, til både teknisk support og konsulentbistand. Dessuten er det vedtatt å opprette tre Solution Centers spesielt for Windows CE, i henholdsvis München, Taipei og Redmond. Det i München er først ute, og det er allerede operativt.

Formålet med Solutions Centers er å yte assistanse til OEM-ere som vil arbeide med Microsoft-plattformen - både NT og CE - i innbyggingssystemer. Av OEM-ene kreves en forretningsplan og en prototyp. Rälg understreker at sentrene, i motsetning til alt annet Microsoft arbeider med, ikke skal drives med tanke på profitt, men bare med tanke på å få dekket sine løpende kostnader. Sentrene vil kunne bistå med å sjekke design og kode, og hjelpe til når det oppstår problemer. De tar ikke på seg direkte kodeoppdrag.

Til toppen