Samarbeid og konkurranse om e-signatur

Hvis det går som Posten SDS og Telenor planlegger, vil du på nyåret kunne få din egen elektroniske signatur eller eID.

- Fra begynnelsen av januar vil vanlige forbrukere kunne få sin egen elektroniske ID ved å henvende seg til Posten eller sin egen ZebSign ved å henvende seg til Telenor, sier ZebSign-sjef Harald Rønning til digitoday.

Posten SDS og Telenor har nå nådd et gjennombrudd i arbeidet med kryss-sertifisering av elektroniske signaturer. Det er i dag fem år siden Posten SDS startet denne virksomheten, halvannet år siden tilbud om digital singnatur-tjenester ble levert til myndighetene og ett år siden avtalen om kryss-sertifisering (at partene går god for hverandre) ble undertegnet av Posten, Telenor og Strålfors.

Les mer om dette her: Ett skritt nærmere døgnåpen forvaltning.

Denne type kryss-sertifisering kreves blant annet i Forvaltningsnettet. Resultatet er at man, i motsetning til tidligere, kan kommunisere sikkert med de som har valgt en annen TTP(tiltrodd tredjepart)-leverandør. Målet er at forvaltningen skal være preget av åpenhet og brukervennlighet.

Eksemplene på gode utnyttelsesmåter er flere. Blant annet kan skatteetaten effektiviseres ved at næringslivsaktører selv kan sende inn meldingsskjema for merverdiavgift over Internett.

Posten SDS har inngått to nye avtaler i forbindelse med elektronisk signatur eller eID. Den første er med Patentstyret, og avtalen muliggjør elektronisk innlevering av patentsøknader og elektronisk saksbehandling. Den andre avtalen er med Norsk Tipping. Posten skal her både være leverandør av elektronisk ID og elektronisk lommebok. Trygg e-handel med spill sikres med eID, sier Posten, som nå starter et pilotprosjekt med 3.000 tippere rundt om i landet.

Samtidig skal det opprettes et bredt sammensatt politisk utvalg og topplederforum som skal være på plass innen året. Her skal bruken av eID diskuteres i forhold til regjeringens ønske om døgnåpen forvaltning.

Telenors slagord "blekk sitter dårlig på elektroniske dokumenter" vil uttrykke at dette er et kjerneområde for bedriften. Telenor vil gjerne gjøre dette enkelt, og bygger nå et varemerke som heter ZebSign. Her skal den elektroniske ID-en sitte inni mobiltelefonen, istedenfor dagens SIM-kort. ID-en skal også kunne brukes uavhengig av om man har en PDA, mobiltelefon eller PC.

Både Telenor og Posten SDS innrømmer overfor digitoday at de to elektroniske signaturene eller ID-ene er konkurrerende "produkter", samtidig som partene er avhengige av å samarbeide for å få dette til å fungere.

Også andre aktører jobber med å tilby elektroniske signaturer, og bankene er blant de som sannsynligvis vil komme med liknende tilbud.

;