Samarbeid om e-skjema

eFactory AS og Sem & Stenersen Prokom AS skal samarbeide om å gjøre det enklere å ta i bruk elektroniske skjemaer.

eFactory AS og Sem & Stenersen Prokom AS skal samarbeide om å gjøre det enklere å ta i bruk elektroniske skjemaer.

Behovet for elektroniske skjemaer er klart økende, og både privat og offentlig sektor har sett gevinsten i å ta i bruk løsninger for elektronisk innrapportering, skriver selskapene i en pressemelding.

De to har produkter og kompetanse som møter behovene for elektronisk rapportering og datafangst på bedre måte enn hva som har vært mulig hittil.

Samarbeidet innebærer at Sem & Stenersen Prokom AS utvider sitt tilbud til sine kunder med skjermdialogbaserte skjemaer laget i eDocument.

eDocument er et skjemaverktøy som er utviklet av eFactory AS. En skjermdialog vil si at brukeren veiledes steg for steg gjennom skjemaet og får hjelp underveis. Brukeren trenger i tillegg kun å forholde seg til relevant informasjon. Et eksempel er reiseregninger hvor man i de fleste tilfellene kun fyller ut deler av skjemaet. Dette medfører også at brukervennligheten øker, og terskelen for å ta i bruk elektroniske skjemaer blir lavere for brukerne.

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått til dette samarbeidet med Sem & Stenersen, - sier Stian Sandberg, daglig leder i eFactory.

- Sem & Stenersen har lang erfaring innen skjemaer, og har markedets beste kompetanse på dette området. Gjennom samarbeidet vil kunder av eDocument både kunne lage sine egne skjemaer, i tillegg til Sem & Stenersen sine standardiserte skjemaer som hele tiden vedlikeholdes etter lovverk og praksis, - avslutter Sandberg.

- Sem & Stenersen Prokom har store forventninger til samarbeidet med eFactory og vi mener at vi gjennom denne samarbeidsavtalen har utvidet tilbudet til våre kunder vesentlig, sier avd. direktør Svenn E. Kragerud i Sem & Stenersen Prokom.

I første omgang vil samarbeidet være rettet mot offentlig sektor. Samarbeidet vil medføre at informasjon fra innbyggerne kommer elektronisk til kommunen, som igjen vil føre til kortere saksbehandlingstid og mindre papirarbeid. Løsningene er allerede integrert med de mest brukte fagsystemene i offentlig sektor. Som en del av løsningen ligger også muligheten for elektronisk signering (PKI) av skjemaene med både Mobil-PKI, BankID og Smartkort.

Til toppen