Samarbeider med Oddekalv

Telenor Mobil lanserte mandag en landsomfattende miljøkampanje for innsamling av mobiltelefonbatterier. Kampanjen gjennomføres i samarbeid med miljøkrigeren Kurt Oddekalv og Norsk Batteriretur AS.

Telenor Mobil lanserte mandag en landsomfattende miljøkampanje for innsamling av mobiltelefonbatterier. Kampanjen gjennomføres i samarbeid med miljøkrigeren Kurt Oddekalv og Norsk Batteriretur AS.

Telenor Mobil innfører fra 1. mars en returordning for utbrente og miljøskadelige mobiltelefonbatterier. Mobiloperatøren begrunner ordningen med de siste årenes eksplosjonsartede salg av mobiltelefoner, noe som har ført til at det i dag er mer enn to millioner mobiltelefonbatterier i omløp.

- Som den ledende leverandøren av mobile tjenester i Norge, føler vi et ansvar for å bidra til at disse ikke havner på steder hvor de kan skade natur og miljø, sier informasjonsdirektør Berly Grønning i Telenor Mobil.

Mobiloperatøren skal samarbeide med Norsk Batteriretur AS og Norges Miljøvernforbund om å etablere og gjennomføre returordningen.

Behovet for å innføre en slik ordning er stort: Miljøverndepartementet antar at det som følge av oppladbare mobiltelefonbatterier er omlag 30 tonn kadmium og 64 tonn nikkel i omløp i Norge. Begge disse tungmetallene utgjør en betydelig miljøtrussel og står høyt på prioriteringslisten over tungmetaller som det blir avgjørende å hindre slipper ut i naturen. Inntil nå har det likevel ikke vært noe organisert returordning for de miljøfarlige mobiltelefonbatteriene.

- Et mobiltelefonbatteri har en gjennomsnittlig levetid på to år. Dersom vi ikke gjør noe nå, vil vi få et berg av batterier som kan skade miljøet. Gjennom den returordningen vi nå lanserer, vil batteriene bli behandlet som spesialavfall og gå til miljøvennlig gjenvinning, sier Grønning, som forventer at også andre mobilaktører, deriblant konkurrenten NetCom, følger opp med tilsvarende ordninger.

Telenor Mobil, som finansierer returordningen ved å betale én krone for hvert batteri til AS Batteriretur, vil opprette miljøstasjoner hos sine forhandlere over hele landet. Her vil batteriene bli samlet inn i spesiallagde kasser. Norsk Batteriretur AS vil transportere retrukassene fra butikkene til gjenvinningsanlegg i Oscarshamn i Sverige samt Toulouse og Lyon i Frankrike.

- I første omgang er 117 norske mobilforhandlere omfattet av innsamlingsordningen som starter opp 1. mars med Hordaland som prøvefylke. I tillegg vil det være miljøstasjoner også i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Etter en tre måneders testperiode vil returordningen for mobiltelefoner innføres over hele landet, sier Berly Grønning til digi.no. Hun regner med at Telenor Mobil i år vil kunne samle inn omlag 200.000 batterier - det vil si cirka ti prosent av alle mobiltelefonbatterier i landet.

Til toppen