Samarbeider om satellitt-faktura

Nera og Telenor Satellite Services vil øke sine markedsandeler innenfor satellittelefoni via Inmarsat og etablerer nå et nytt selskap for salg og fakturering av satellittelefoni.

Nera og Telenor Satellite Services vil øke sine markedsandeler innenfor satellittelefoni via Inmarsat og etablerer nå et nytt selskap for salg og fakturering av satellittelefoni.

Telenor Satellite Services og Nera skal eie henholdsvis 40 og 20 prosent av det nye selskpet, mens Arendals Fossekompani skal eie 40 prosent.

Det nye selskapet skal drive med salg og fakturering av teletjenester via Inmarsat, som både Nera og Telenor allerede driver en omfattende virksomhet i.

I en børsmelding fra Nera heter det at hovedtyngden av selskapets satellittvirksomhet i Storbritannia vil bli en sentral del av det nye selskapet. Denne virksomheten omsatte i 1998 for 229 millioner kroner og er verdens nest største aktør å markedet med 3.800 kontrakter fordelt på 2.000 kunder.

- Vi ser en utvikling i markedet hvor kundene presenterer kommunikasjonsbehov som skal fylles mer enn rene produktkjøp, sier ansvarlig for forretningsutvikling mobil satellittkommunikasjon i Telenor Satellite Services, Knut Haga.

- For å bedre kunne løse kundenes ønsker, må vi se på kombinasjoner av produkter og tjenester. Det nye selskapet vil være et godt utgangspunkt for dette, sier han.

Til toppen