Regulering av Telenor

Samferdselsdepartementet avviser Telenor-klage

Samferdselsdepartementet opprettholder Nasjonal kommunikasjonsmyndighets vedtak om å videreføre reguleringen av Telenor i mobilmarkedet.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. (Bilde: Larsen, Håkon Mosvold)

Samferdselsdepartementet opprettholder Nasjonal kommunikasjonsmyndighets vedtak om å videreføre reguleringen av Telenor i mobilmarkedet.

I juli 2016 fattet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) et vedtak om å videreføre reguleringen av Telenor i mobilmarkedet, noe som innebærer at alle konkurrenter uten eget mobilnett kan leie seg inn i Telenors mobilnett.

Etter å ha klaget på vedtaket, har Telenors klage nå blitt avvist av Samferdselsdepartementet, som opprettholder Nkoms reguleringsvedtak.

– Departementets vedtak bekrefter den grundige vurderingen som lå til grunn for beslutningen om å opprettholde reguleringen av Telenor, sier Nkoms direktør Elisabeth Aarsæther i en pressemelding.

Kommentarer (4)

Kommentarer (4)
Til toppen