Samler 1.000 reklamefilmer på nettet

Nasjonalbiblioteket i Rana samarbeider med svenske og danske arkivarer for å gjøre 1.000 reklamefilmer fra 50- og 60-tallet tilgjengelig på Internett.

Nasjonalbiblioteket i Rana samarbeider med svenske og danske arkivarer for å gjøre 1.000 reklamefilmer fra 50- og 60-tallet tilgjengelig på Internett.

Nasjonalbiblioteket i Rana, Arkivet for Ljud og Bild i Stockholm og Statsbiblioteket i Århus arbeider nå med å samle 1.000 reklamefilmer fra 50- og 60-tallet i en felles database og distribuere dem over Internett. Hovedmålgruppen er forskere og andre universitetsfolk i de skandinaviske landene. Det vil først og fremst være utdanningsinstitusjoner som vil få tilgang til filmene, blant annet studenter ved universitetet i Trondheim.

Førstekonsulent Solveig Seines ved Nordic Digital Library Centre (NDLC), som er en del av Nasjonalbiblioteket, sier til digi at det dreier seg om relativt korte reklamefilmer med varighet fra 15 sekunder til to minutter.

- Slike filmer er enkle å behandle både med hensyn til digital lagring og formidling via nettverk, sier Seines. Ifølge førstekonsulenten er lengden på filmene en av hovedgrunnene til at de nettopp har valgt satse på noe så kuriøst som reklamefilmer fra 50- og 60-tallet i det digitale pilotprosjektet.

- I tillegg var det enkelt for oss siden vi fikk deponert en hel samling av reklamefilmer fra Handels- og Reklamemuseet i Bergen via vårt eget lyd- og bildearkiv. Det har vært en større jobb for svenskene og danskene som har måttet samle filmer fra ulike kilder, sier hun.

Databasen som de skandinaviske arkivarene er i ferd med å sette sammen, fungerer som en elektronisk søkbar katalog hvor brukerne kan få filmer opp på dataskjermen og eventuelt knytte dokumenter direkte til filmmaterialet.

- Vår hovedmotivasjon for å gjøre dette bedre tilgjengelig er naturligvis den geografiske plasseringen. Hittil har folk måttet reise til Rana for å få tilgang. Etterhvert vil de kunne sitte på sin egen lokale arbeidsplass 24 timer i døgnet og jobbe med aktuelle filmer.

Arkivarene vil utnytte ATM-Supernettet på 155 Mbps til norske høgskoler og universiteter i prosjektet. Det vil også være fullt mulig å få overført film over nettverk som benytter lavere båndbredde, som ISDN-linjer.

- Overføringstiden vil være akseptabel, ikke minst på grunn av streambaserte videformater som starter visning av filmene før de er lastet ned, sier Seines til digi og regner med at de vil ha gjort katalogiseringsarbeidet ferdig ved utgangen av året.

Til toppen