AVTALER & KONTRAKTER

Samler alle selskapene til ett rike

Software Innovation-sjef Frode Hauglli vil samle datterselskapene under en paraply.

1. juli 2008 - 09:52

Software Innovation er en av Nordens største aktører innen informasjonshåndtering og dokumentstyring. Selskapet har slitt økonomisk i flere år.

Det siste kvartalet viste en kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter som endte på minus 26,8 millioner kroner, en reduksjon på 32,5 millioner fra samme periode i fjor. Den viktigste årsaken til denne reduksjonen er knyttet til avslutningen av prosjektet for DSS som ble meldt i 2007, rapporterte selskapet under resultatframleggelsen.

Nå melder styret i Software Innovation (SI) at det har besluttet å fusjonere de heleide datterselskapene SaveIT AS, Vindfang AS, Stork Design AS, Ingeniørdata AS og Genera AS inn i SI ASA etter bestemmelsene i allmennaksjeloven § 13-24. Datterselskapenes eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til SI ASA uten vederlag, jf. § 13-24 (1).

Bakgrunnen for fusjonen er et ønske om forenkling og effektivisering av virksomheten i Software Innovation-konsernet. Det anses som hensiktsmessig ut fra strategiske og kostnadsmessige hensyn å fusjonere SI ASA og datterselskapene ettersom selskapene har overlappende forretningsområder.

I tillegg begrunnes det at datterselskapene (med unntak av SaveIT) per i dag «tomme» selskaper der det ikke drives virksomhet. Ved gjennomføringen av fusjonen vil den virksomhet som per i dag er drevet i SaveIT, og de systemer som der har blitt utviklet, kunne bli tilgjengelige også for SI og dets kunder. Det anses videre at SaveIT markedsposisjon og utviklete systemer best kan utnyttes sammen med den eksisterende virksomheten i SI.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.