Samler åpen kildekode for offentlig sektor

Det finnes mye åpen kilde-systemer for helse og offentlig sektor. Nå skal det lages en felles nordisk liste.

Samler åpen kildekode for offentlig sektor

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge skal lede et norsk åpen kildekode-prosjekt. Målet er å samle alle oversikten de fem nordiske landene har laget over åpen kildekode-løsninger som finnes for offentlig sektor.

Håpet er at mer informasjon skal øke bruken av gratis-løsningene. Men Fredrik Syversen i IKT Norge har også en bønn til IT-bransjen.

- Nordiske IT-leverandører må tilby støtte av løsningene, for ellers tør ikke kundene velge løsningene. De må få hjelp til integrasjon, tilpasninger og støtte, påpeker Syversen.

Med en ny nettside skal arbeidet som er gjort i Danmark, Finland og Sverige samles med det som er på vei fra Norge.

Det er litt forskjellige aktører som har gjort jobben i de andre nordiske landene. I Finland er det Centre for Open Source Solutions i Finland, i Danmark er det Foreningen for Open Source Leverandører i Danmark (OSL), i Sverige har "Svenske Kommuner og Landsting" - tilsvarende norske KS gjort jobben og på jobber Islandsk Næringsliv, tilsvarende NHO, med saken.

På den svenske nettsiden, programverket.org, ligger det informasjon om blant annet åpen kildekode-systemer for innholdsadministrasjon (CMS), et nettbasert booking-system, et system pasient-administrasjon, et system for arbeidsflytstyring av medisinske bilder og mer.

– Dette er et gledelig initiativ. Norden har et kulturelt fortrinn når det gjelder fri programvare i offentlig og privat sektor og derfor gode forutsetninger for å utvikle et fagmiljø av internasjonalt format, sier IT-minister og nordisk samarbeidsminister Heidi Grande Røys.

Norge planlegger å opprette et kompetansemiljø for fri programvare. Derfor møter Heidi Grande Røys 12. juni COSS, den finske samarbeidsorganisasjonen i prosjektet, i forbindelse med et besøk i Finland.

Les mer om: