Samler barns fremtidstanker på nett

I seks måneder skal to tusen barn ytre sine meninger via Internett. Resultatene samles i en rapport som skal overleveres politikere og folkevalgte som jobber for barn.

I seks måneder skal to tusen barn ytre sine meninger via Internett. Resultatene samles i en rapport som skal overleveres politikere og folkevalgte som jobber for barn.

Hvilke råd vil norske barn gi statsminister Bondevik om styringen av landet? Hvem vil barn helst tilbringe mer tid sammen med? Frykter de år 2000-virus?

Dette er noen av spørsmålene som to tusen norske barn nå inviteres til å svare på i et omfattende årtusenprosjekt på Internett, i regi av barne-TV-kanalen Fox Kids.

I tillegg vil Fox Kids sende et TV-team ut hver måned, for å snakke med barn og filme deres gjøremål. Dette skal brukes som innslag på kanalen utover høsten.

Voksne har ofte et bilde av hvordan barn opplever verden, men det trenger ikke være sammenfallende med barns virkelighet. Derfor vil Fox Kids i perioden august 1999 til januar 2000 hver måned spørre 2000 barn i hele Norge om hvilke tanker de gjør seg om fremtiden og hvilke meninger de har om hverdagen nå.

Undersøkelsen, som har navnet @Fox Kids skal også gjennomføres i Sverige og Danmark, og vil gi et godt bilde av barns tanker, ønsker, gleder og bekymringer, skriver selskapet i en pressemelding.

- Barns meninger blir ofte ikke hørt. Gjennom @Fox Kids inviterer vi barn og unge i hele Norge til å si sine meninger om temaer som opptar dem i et eget forum. Svarene skal vi samle og gi ut i en rapport som presenterer virkeligheten slik barn ser den, sier Åse Ytreland i Fox Kids i pressemeldingen.

@Fox Kids er åpent for barn fra 8 til 14 år. For å være med må barna få tillatelse fra foreldrene. Alle som deltar får et eget passord. Hver måned blir et nytt spørreskjema lagt ut på Internett som barna skal svare på. Temaene er: Hvis jeg fikk bestemme, Skole og Fritid, Tanker om fremtiden, Vennskap, Før og nå og Mine idoler.

17 spørsmål blir stilt hver måned. Det vil være noen faste spørsmål som går igjen hver måned, men et nytt hovedtema hver gang.

Til toppen