Samler gratispatenter på ett sted

IBM og andre har skjenket patenter til åpen kildekodefellesskapet. OSDL vil samle dem alle på ett sted.

IBM og andre har skjenket patenter til åpen kildekodefellesskapet. OSDL vil samle dem alle på ett sted.

I forbindelse med LinuxWorld i San Francisco lanserte OSDL (Open Software Development Labs) sitt prosjekt for en patentallmenning – Patent Commons Project.

Bakgrunnen er at flere aktører – blant dem IBM, Nokia, Novell, Red Hat og Sun – har skjenket, eller forpliktet seg til å skjenke, registrerte patenter til åpen kildekodefellesskapet for fri benyttelse.

Poenget med patentallmenningen er å samle alle disse patentene på ett sted. Det vil da bli langt enklere for åpen kildekodeutviklere å finne fram til det de har rett til å bruke. OSDL mener det også vil forenkle prosessen på giversiden, og oppmuntre flere til å dele sine rettigheter vederlagsfritt.

– Ved å bidra med patenter til OSDLs patentallmenningsprosjekt, kan rettighetsinnehavere være sikre på at retten til å håndheve dem administreres av en organisasjon som helt og holdent er opptatt av å fremme utviklingen og bruken av åpen kildekode, heter det i kunngjøringen fra OSDL. – Utviklere kan være sikre på at patentene ikke vil bli brukt mot dem innen åpen kildekode.

Linux-opphavet Linus Torvalds hilser initiativet velkommen.

Patentallmenningen er fortsatt under planlegging, og det er ikke oppgitt når den kan bli operativ. Foreløpig er det klart at den vil omfatte et bibliotek og en database over tilgjengelige patenter og tilhørende juridiske dokumenter.

    Les også:

Til toppen