Samler konkurrentene mot Telenor

BaneTele-sjef Matthias Peter sier selskapet er kommet et godt stykke på veg med etablering av "Bredbånds-børsen".

BaneTele-sjef Matthias Peter sier selskapet er kommet et godt stykke på veg med etablering av "Bredbånds-børsen".

BaneTele blir regnet som eneste aktør med stort nok nett til å kunne utfordre Telenor på fastnettet. BaneTele-sjef Matthias Peter har tidligere tatt til orde for å etablere en "bredbåndsbørs", eller et fastnett i samarbeid med lokale aktører, som kan kan bli en virkelig utfordrer til Telenors fastnett.

Nå gjør BaneTele-sjefen som Harald Hårfagre. I det siste har han reist Norge rundt for å forsøke å overbevise de lokale bredbåndsaktørene.

– Vi har reist rundt i landet og presentert løsningene. Vi har hatt regionale samlinger hvor flere av aktørene har deltatt. Vi har presentert våre løsninger, og de har fått fremmet sine interesser, sier Matthias Peter til digi.no.

BaneTele har et stort, landsdekkende fibernett som strekker seg med flere parallelle linjer fra sør til nord. (se oversikt nedenfor).

Noe av problemet til BaneTele er at selskapet mangler linjer ut i de lokale markedene. Det fører til at BaneTele ofte må leie de siste kilometerne av Telenor for å nå frem til kundene, og det til Telenor-pris. Derfor har BaneTele-sjef Matthias Peter satt i gang et prosjekt for å forsøke å samle de lokale leverandørene i en allianse.

– Det er vist stor interesse fra de som har deltatt på presentasjonene. Det er for tidlig å si hvor mange som vil delta, men mot slutten av året er det realistisk at vi har fått 40-50 aktører, sier Peter til digi.no.

    Les også:

Det er i Norge rundt 150 bredbåndsaktører, og Matthias Peter ønsker å få med seg flest mulig av disse i å lage et stort fastnett, som kan gi Telenor konkurranse. Matthias Peter forteller at han trolig ikke har møtt alle de 150 bredbåndsaktørene i Norge, men i alle fall mange av dem. Flere viktige aktører har deltatt på de regionale samlingene, forteller han.

BaneTeles nett:

BaneTele disponerer to fibernett som strekker seg med flere parallelle linjer fra Farsund i sør til Tromsø i nord. BaneTeles fibernett knytter i dag sammen rundt 70 byer og tettsteder, og inkluderer 47 egne bynett.

BaneTeles nett er det nettet med høyeste overføringskapasitet i Norge. Fibernettet har nesten ubegrenset overføringskapasitet, og det kan gjøre trippelnettoløsninger dagligdags for norske kunder. Det vil si at kundene kan få levert hurtig Internett, høykvalitets IP-telefoni og TV/video via bredbånd.

BaneTele overtok konkursboet i Enitel som gjorde store investeringer i et fibernett basert på i kraftlinjene i Norge. I tillegg har BaneTele en leieavtale med Jernbaneverket om fibernettet som går langs jernbanen. Til sammen utgjør dette et nett på totalt 12.500 km, som dekker store deler av Norge.

BaneTele leverer i dag høykapasitetstjenester til operatører og bedrifter, med tjenester innen områdene Internett, kapasitet og datakom. Videre leveres IP-produkter og -tjenester tilpasset ulike avanserte segmenter og brukerkrav fra telekomindustrien. I tillegg leverer BaneTele telefoni- og datakommunikasjon til mer enn 10.000 brukere innen det jernbanerelaterte markedet.

Aksessnettet består av en kombinasjon av fiber og trådløs aksess. De fiberoptiske kablene har langt større kapasitet enn det tradisjonelle telenettet basert på kobber, og dimensjoneres så langt med 24-240 fibre per strekning. På hvert fiberpar kan det eksempelvis overføres flere hundretusen samtidige telefonsamtaler. Dette åpner for avanserte teletjenester og kan utnyttes til å overføre både data, telefoni og videokonferanser på linjen samtidig.

Innenfor SDH-kapasitet kan man velge overføringshastigheter fra 2 Mb/s til 10 Gb/s. 2,5 Gb/s og 10 Gb/s blir levert som bølgelengder i BaneTeles DWDM system. Tjenesten leveres som punkt-til-punkt samband. Radioaksess gjør at selskapet raskt kan knytte kunder over hele landet direkte til nettet, uten å benytte andre leverandørers linjer.

Til toppen