Samler mobile minnesystemer i én brikke

Samler mobile minnesystemer i én brikke

Samsung har utviklet en minnebrikke som skal gi raskere datautveksling mellom mobile prosessorer.

Samsung Electronics annonserte i går at selskapet har utviklet en prototyp av en fusjonert minnebrikke som skal øke hastigheten på dataprosesseringen mellom prosessorer i mobile enheter.

Den fusjonerte løsningen kalles OneDRAM og ventes av Samsung å bli tatt i bruk i mobiltelefoner, spillkonsoller og andre digitale, mobile enheter, spesielt enheter som benytter 3D-grafikk.

Minnebrikken er klokket til 133 MHz og kan lagre 512 Mb med data tar i bruk en toports-tilnærming for kraftig å redusere tiden det tar å overføre data mellom prosessorene. Data håndtert av prosessorene lagres i en delt minnebank minneplassen dedikert til hver prosessor kan justeres etter behov. Dette skal være i henhold til JEDEC-standarden for laveffekts DDR-minne (LPDDR).

Bakgrunnen for OneDRAM er det faktum at økt multimediefunksjonalitet i mobile enheter har ført til bruk av to separate prosessorer - kommunikasjonsprosessor og en medieprosessor. Den nye OneDRAM-brikken vil kanalisere data mellom prosessorene gjennom en enkelt brikke, noe som skal fjerne behovet for også å måtte ta i bruk DRAM- og SRAM-brikker for bufferminne.

Sammen med fire til fem ganger raskere flytting av dataene mellom prosessorene, lover Samsung at OneDRAM vil redusere effektforbruket med 30 prosent sammenlignet med dagens minneløsninger. I tillegg reduseres antallet brikker som behøves, slik at brikkene bare vil dekke halvparten så mye areal sin tidligere. Dette åpner for mindre håndsett.

Samsung forventert at OneDRAM vil bli introdusert i håndsett innen andre halvdel av 2007.

Til toppen