Samler nordnorske internettkrefter

Trollnet i Tromsø overtar Nordlys' internettkunder og satser på bli et nordnorsk alternativ til sentraliseringsfokuserte nettleverandører i Sør-Norge. Trollnet er tidligere Riksnett-forhandler.

Trollnet i Tromsø overtar Nordlys' internettkunder og satser på bli et nordnorsk alternativ til sentraliseringsfokuserte nettleverandører i Sør-Norge. Trollnet er tidligere Riksnett-forhandler.

Avtalen mellom Trollnet og Nordlys ble undertegnet fredag og skal sikre et Nord-Norsk alternativ på Internett-leveranse.

Trollnet har helt siden bruddet med Riksnett arbeidet intens med å legge til rette for å etablere en web som nesten utelukkende skal fokusere på nordnorsk materiale.

Avtalen blir en av flere i Trollnets strategi om å samle de nordnorske Internett-aktørene, og er et direkte resultat av svenske Telias oppkjøp av Riksnett. Både Trollnet og Nordlys Nett var tidligere Riksnett-partnere, men etter oppkjøpet ga Telia klar beskjed om at Riksnett skulle sentraliseres. Slik sentraliseringen ble presentert var det underforstått at det ikke var plass for de nord-norske partnerne med mindre de føyet seg for Telias nye strategi for Riksnett, skriver Trollnet i en pressemelding.

Trollnet mener Riksnetts nye strategi innebar minimal satsing i nord, i likhet med flere andre Internett-leverandører. For Nord-Norge kunne dette vært "kroken på døra" for IT-satsing i nord, ganske enkelt fordi ingen nordnorske aktører ville ha ressurser til å imøtegå en slik sentraliseringsprosess.

Trollnet har valgt Global One som sin telepartner.

- Norske Internett-leverandører og svenske Telia er alle "lilleputter" i sammenlikning med Global One. Vi føler oss derfor trygge på at Global One kan imøtekomme ethvert "teknisk sprell" de andre Internett-aktørene måtte finne på, sier daglig leder Tommy Thorvaldsen i Trollnet.

- Vi savner en nettavis som fokuserer på nordnorske nyheter og innhold som er interessant for nordnorsk næringsliv, sier Viggo Danielsen som er webmaster på Trollnet. Vi håper at samarbeidet med de andre nordnorske Internett-leverandørene skal bidra til at dette blir gjennomførbart.

Selv om store deler av Trollnets nye web allerede er på plass og under "betatesting" har man ikke fastsatt noen dato for når denne skal gjøres tilgjengelig for Internett-brukerne. Målet er å være klar med de nye web-sidene i midten av april.

Til toppen