Samler Orkla-medier til ett e-rike

Orkla Media skal satse på sine lokale medier for å få sving på Internett-satsingen. I Vestfold er dette allerede lansert ved den lokale portalen Tast.no.

Orkla Media skal satse på sine lokale medier for å få sving på Internett-satsingen. I Vestfold er dette allerede lansert ved den lokale portalen Tast.no.

Orkla Media har lenge holdt sin nettstrategi tett til brystet, men nå skjer det ting i et av Norges største mediehus.

I Vestfold har Orkla Media kontroll over Sandefjord Blad, Tønsberg Blad og TV Vestfold. Disse selskapene blir nå knyttet sammen med portalen Tast.no, en lokal portal for hele Vestfold. Portalen skal formidle nyheter fra avisene og TV Vestfold, og knytte disse selskapene tettere sammen.

I et prosjektselskap, Vestfold i Nye Medier, har selskapene satt inn koordineringen av den nye portalen. Planen er at de tre mediekanalene skal knyttes sammen og samarbeide mer.

- Vi ønsker å gi våre lesere det de er ute etter enten via avis, TV eller Internett. Det blir også lansert en Wap-tjeneste og en Palm-tjeneste om kort tid, forteller Magne Sønsteby til digi.no. Han har vært prosjektleder for Vestfold i Nye Medier som de tre vestfoldavisene eier sammen.

- Noe av det man kan tenke seg er at man publiserer bakgrunnsinformasjon i morgenavisen, sender en diskusjon på TV-kanalen, lar folk komme med innspill på Internett som blir tatt inn som leserinnlegg i avisen dagen etter, sier en høyttenkende Sønsteby til digi.no

Nyhetene til Sandefjord Blad, Tønsberg Blad og TV Vestfold blir tilgjengelig på portalen som også har e-handel og annet innhold som etter hvert skal hentes inn fra Orkla Medias nettselskaper rundt om i Norge.

Sønsteby forteller at det er flere slike portaler på gang i hele orklasfæren. Blant annet skal det bli lansert liknende prosjekter i Telemark, noe som skal skje i mai. Buskerud står så for tur i august. Etter hva digi.no erfarer er dette en modell som skal rulles ut i alle fylker hvor Orkla er tungt inne på mediesiden.

Administrerende direktør i HjemmeNett, Runar Lie , sier til digi.no at selskapet hans vil spille en viktig rolle i Orklas nettprosjekter fremover. - Vi blir en naturlig innholds-hub i skjæringspunktet mellom redaksjonelt og kommersielt innhold, forteller Lie.

HjemmeNett er eid av Orkla Media.

Under HjemmeNett finnes det blant annet et annonseselskap, NetPool, som eies 50 prosent av HjemmeNett, resten av Telia InfoMedia. Dette annonseselskapet skal selge og administrere annonsekampanjene på Orkla Medias portaler rundt om i landet. Et eget e-handelssystem skal også legges inn gjennom HjemmeNett-selskapet eShop, som driver med integrering av e-handelsløsninger.

Alle nettselskapene Orkla Media har investert i siden selskapet gjorde sin første plassering i Mogul i 1995, har en spesiell plassering i satsingen mediekonglomeratet nå ruller ut. Doktor Online, Bilguiden og de andre selskapene vil være innholdsleverandører sammen med andre tjenester som finnes innen orklanettverket. Konsernet er også posisjonert innenfor teknologi og utvikling. WebPlan, som står bak publiseringsverktøyet Publicus, skal forøvrig benyttes på den omtalte portalen, og WebPlan står etter det digi.no kjenner til, bak portalens tekniske løsning.

Til toppen