Samler styrkene rundt Concorde XAL

En konsortium av ni større norske Concorde XAL leverandører bedrifter har opprettet ett samarbeidsforum under ledelse av IBM. Samarbeidet er opprettet for å møte den stadig økende etterspørselen etter produktet.

En konsortium av ni større norske Concorde XAL leverandører bedrifter har opprettet ett samarbeidsforum under ledelse av IBM. Samarbeidet er opprettet for å møte den stadig økende etterspørselen etter produktet.

Concorde XAL, er et totalintegrert system som omfatter et økonomi-, informasjon- og styringsystem. Produktet har siste år hatt en vekst på mellom 60 og 70 prosent og har etablert seg som markedsleder i segmentet for mellomstore bedrifter. Nå utfordres også SAP og PC-Systemers Rubicon, som er markedsledere i markedet for henholdsvis store bedrifter og små bedrifter.

-Produktet kan og vil bli omskalert slik at det også vil være tilgjengelig for de øvrige segmentene, sier Concord-ansvarlig i IBM, Jan Elling Skaugerum. Han har sammen med 9 større distributører av Concorde, gjennomført en større annonsekampanje for å skaffe kvalifisert arbeidskraft.

-Vi trenger 88 nye medarbeidere, blandt annet for å tilfredstille en stadig voksende kundemasse. Slik situasjonen er idag, har enkelte leverandører simpelthen vært nødt til å gi avslag på nye ordrer grunnet kapasitetsproblemer, sier Skaugerum. Han legger til at ansettelsene også har bakgrunn i en mer langsiktig tankegang.

-Bare i Norge er det anslått at nysalgmarkedet er på omkring 400 milloner kroner. I tillegg kommer imidlertid inntekter i forbindelse med vedlikehold av systemene, sier Skaugerum som forøvrig kan bekrefte at Concorde i Norge har en nysalgandel på 90 prosent. Tallet indikerer at potensialet for driftsansvar, i løpet av noen år vil vokse, mener Skaugerum

Til tross for Skaugerums og Concordes aggressive planer, ser det likevel ut til at hovedkonkurrenten på markedet for mindre bedrifter, PC-Systemer, tar situasjonen med stoisk ro.

-Skaugeruds planer om å tjene penger på drift, illustrerer et av hovedpoengene mine. Forskjellen på vårt system, Rubicon 32, og IBMs Concorde er nettopp at vårt system ikke innebærer like store kostnader på drift og installasjon som Concorde. Dette er et klart konkurransefortrinn i kampen om de mindre kundene, sier Per A. Boasson, som er administrerende direktør og grunnlegger av PC-Systemer. Han legger dessuten til at styringssystemene fra PC-Systemer er langt enklere å installere en Concorde.

-Vårt produkt er i prinsippet selvinstallerende og leveres på en CD-ROM som kunden kan installere i løpet av noen timer. Skulle det imidlertid være problemer, kan våre installatører gjøre installeringen i løpet av en halv dag, sier Boasson og legger til at han ikke er redd for Skaugerums konsortium.

-Det var meg som lærte Skaugerum mye av det han kan idag, avslutter Boasson.

Til toppen