Samling for arkitektur drevet av hendelser

Etter SOA kommer «event driven architecture». Oracle har allerede en ny pakke klar.

Målet for alle bedrifter, ifølge analyseselskapet Gartner, må være å få på plass en IT-infrastruktur som tillater raske omlegginger av forretningsprosesser. En «real time enterprise» fordrer en «real time infrastructure».

Tjenesteorientert arkitektur (SOA, for «service oriented architecture») dekker en del av dette, ved at forretningslogikk forefinnes i tjenester som kan stokkes eller legges til etter behov.

SOA legger altså opptil at forretningsprosesser ved å organisere atskilte tjenester i kjeder. Over tid, tror Gartner, vil tjenestene utvikle stadig større granularitet. De vil altså få et mindre omfang, og kunne delta i stadig flere samtidig kjørende kjeder.

Sett fra kjedens – applikasjonens – synspunkt, innebærer dette igjen at infrastrukturen ikke kan nøye seg med toveis kommunikasjonen mellom to og to meldinger. Den sammensatte applikasjonen må kunne motta meldinger fra flere tjenester samtidig, og være innstilt på å reagere i forhold til hendelsene som foregår i prosessen.

Det innebærer at infrastrukturen må gjøres hendelsesdrevet – «event driven» – i tillegg til tjenesteorienter. Derfor ser Gartner på hendelsesdrevet arkitektur – «event driven architecture» EDA – som neste stadium etter SOA, på vei mot en ekte sanntidsinfrastruktur.

Oracle kunngjorde tidligere denne uken at nytt produkt som følger Gartners nomenklatur, og heter helt enkelt «Oracle Event-Driven Architecture Suite», forkortet til EDA Suite.

Ifølge Oracle er dette programvarebransjens første integrerte og standardbaserte verktøykasse over hendelsesdrevne applikasjoner.

Pakken er satt sammen av disse produktene fra Fusion Middleware:

  • Business Activity Monitoring (BAM), der hendelser relatert til forretningsprosesser kan overvåkes og analysere
  • Enterprise Service Bus, der alle hendelser generert av programvaren samles og fordeles.
  • Sensor Edge Server, der man blant annet kan hente data fra RFID.
  • Enterprise Messaging: En ordning for å levere meldinger om hendelser på en pålitelig måte, og med kontrollert tjenestekvalitet
  • Business Rules, der man definerer forretningsreglene som skal styre fordelingen av hendelsene

Til sammen skal denne pakken tilby et miljø for å fange opp og forholde seg til forretningshendelser i sanntid.

    Les også:

Til toppen