Samme nummer uansett operatør

EUs telekomministre bestemte mandag at telefonabonnentene fra og med år 2000 kan ta med seg sine telefonnumre om de vil flytte eller bytte operatør. Ordningen ikke automatisk i Norge, men det er ventet at det vil bli gjort en tilpasning til EUs regelverk.

Telefonabonnenter ta med seg telefonnumret om en flytter innenfor et område for et retningsnummer, men ikke om en flytter til en annen kant av landet og heller ikke om en flytter utenlands.

Regelverket gjør det mulig for en abonnent å ta med seg sitt telefonnummer, selv kunden bytter operatør, uten å bruke et firesifret prefiks.

Når en vil bytte operatør i Norge etter årsskiftet, må en slå et firesifret prefiks for å bli transportert over i den nye operatørens nett.

EU gjør i første omgang unntak for Irland, Hellas og Portugal, som får frist til 2002 med å innføre de nye reglene.

- Problemstillingen er kjent, sier informasjonssjef i Samferdselsdepartementet, Ivar Torvik, til digi.no. Han sier at Norge sannsynligvis vil tilpasse seg EUs regler gjennom EØS.

Uansett vil en slik forvaltning av telefonnummer måtte føre til en endring av eksisterende nummerforskrift.

Til toppen