Sammen mot overvåkning

Webgigantene krever omfattende, global reform.

Sammen mot overvåkning
Edward Snowdens avsløringen om NSAs PRISM-program var bare den første av mange som er med på å svekke tilliten til ikke bare ulike lands myndigheter, men også til mange av de store teknologiselskapene. Derfor kjemper nå de samme selskapene for å få begrenset overvåkningen. Dette skjer dels ved å bruke kryptering for å begrense etterretningsorganisasjonene tilgang til dataene, men også ved å legge press på folkevalgte, slik at lovene som åpner for slik overvåkning, endres. Bilde: NSA og Wikipedia

En samling av noen av de største, amerikanske webaktørene har gått sammen om å kreve en reform for måten hvordan myndigheter overvåker blant annet selskapenes kunder. Selskapene har skrevet et felles, åpent brev som er adressert amerikanske myndigheter, men som i nesten like stor grad er rettet myndighetene i de fleste andre land.

Brad Smith, juridisk sjef i Microsoft, er den som best setter ut på årsaken til brevet og kravene som der fremsettes.

– Folk vil ikke bruke teknologi de ikke har tillit til. Det er myndigheter som har satt denne tilliten på spill, og det er myndigheter som må bidra til å gjenskape den, sier Smith i en uttalelse på nettstedet Reform Government Surveillance. Han utdyper dette i dette blogginnlegget.

I det kortfattede brevet skriver selskapene at mens de har forståelse for at lands myndigheter plikter å beskytte sine innbyggere, har sommerens avsløringer om overvåkning demonstrert at det forholdet mellom statens behov og individenes rettigheter har kommet ut av balanse i mange land, noe som undergraver de frihetene alle setter pris på. Derfor er det på tide med en endring.

Egne tiltak

Selskapene lover selv å sikre dataene ved å ta i bruk den nyeste krypteringsteknologien for å hindre uautorisert overvåkning av selskapenes nettverk. Men selskapene har i varierende grad startet på dette arbeidet. Selskapene lover også å holde igjen når lands myndigheter ber å data for å sikre at forespørslene er lovlig og har et rimelig omfang.

De amerikanske selskapene ber sin egen regjering om å gå foran og å gjennomføre reformer som sikrer at statlig overvåkning skjer innenfor klare, lovpålagte begrensninger, på en måte som står i forhold til risikoene, som er åpent for innsyn og gjenstand for uavhengig tilsyn.

På nettstedet Reform Government Surveillance kommer også ledere i de øvrige selskapene med hver sine appeller. Der finnes også en nøyere gjennomgang av fem prinsipper som selskapene ber om at blir innført. Dette inkluderer et krav om respekt for den frie flyten av informasjon og at det skapes rammeverk for lovlige dataforespørsler på tvers av ulike lands myndighetsområder.

    Les også:

Les mer om: