Sammenslåtte verktøy gir bedre fiks

Sammenslåtte verktøy fra ON og Symantec innebærer bedre løsninger for sikker fiksing av programvare.

Sammenslåtte verktøy fra ON og Symantec innebærer bedre løsninger for sikker fiksing av programvare.

IT-sikkerhetsselskapet Symantec har avtalt å kjøpe ON Technology for 4 dollar per aksje, tilsvarende 95,4 millioner dollar. ON leverer løsninger for automatisk migrering av operativsystem, utrulling av programvare, mobil- og fjernadministrasjon, utstyrsadministrasjon, sikkerhets- og oppdateringsadministrasjon og katastrofeberedskap.

I en pressemelding sier Symantec at man er i ferd med å samle sammen et helhetlig system for drift, sikkerhet og konfigurasjon, og at ON-produktene vil være viktige komponenter i dette systemer, spesielt innen fiksing og oppdatering av programvare.

Utrulling av sikkerhetsfikser til PC-er er et svakt punkt i mange organisasjoner. ON-verktøyene tar sikte på å gi en oversiktlig løsning for flere sider av dette problemet, og utfyller følgelig Symantecs sikkerhetsløsninger (blant annet Norton-pakkene) og utrullingsverktøyet Ghost, heter det.

Oppkjøpet ventes fullført i mars 2004. Både Symantec og ON har datterselskaper i Norge.

Til toppen