Sammenslåtte verktøy gir bedre fiks

Sammenslåtte verktøy fra ON og Symantec innebærer bedre løsninger for sikker fiksing av programvare.

IT-sikkerhetsselskapet Symantec har avtalt å kjøpe ON Technology for 4 dollar per aksje, tilsvarende 95,4 millioner dollar. ON leverer løsninger for automatisk migrering av operativsystem, utrulling av programvare, mobil- og fjernadministrasjon, utstyrsadministrasjon, sikkerhets- og oppdateringsadministrasjon og katastrofeberedskap.

I en pressemelding sier Symantec at man er i ferd med å samle sammen et helhetlig system for drift, sikkerhet og konfigurasjon, og at ON-produktene vil være viktige komponenter i dette systemer, spesielt innen fiksing og oppdatering av programvare.

Utrulling av sikkerhetsfikser til PC-er er et svakt punkt i mange organisasjoner. ON-verktøyene tar sikte på å gi en oversiktlig løsning for flere sider av dette problemet, og utfyller følgelig Symantecs sikkerhetsløsninger (blant annet Norton-pakkene) og utrullingsverktøyet Ghost, heter det.

Oppkjøpet ventes fullført i mars 2004. Både Symantec og ON har datterselskaper i Norge.

Til toppen