Samrøre ICANN-Verisign klaget inn til EU

Påstått samrøre mellom ICANN og Verisign er klaget inn for EU-kommisjonen.

Påstått samrøre mellom ICANN og Verisign er klaget inn for EU-kommisjonen.

En ny og vesentlig amerikansk interesseorganisasjon, Coalition for ICANN Transparency (CFIT, uttales «sifitt»), fremmer alvorlige anklager mot ICANN, organisasjonen som regjerer domenesystemet på Internett.

CFIT ønsker prinsipielt at ICANN skal finne tilbake til sin opprinnelige uskyld, uten innblanding fra for eksempel statlige myndigheter i USA eller andre land, ha nettets stabilitet som sitt primære formål, og få avgjørelsesprosesser som gjenspeiler brukernes allsidige interesser.

CFIT mener ICANN i dag er i ferd med å gi etter for press fra USAs regjering, og at ting skjer bak kulissene for å gi makt til Verisign, registraren for domenene .com og .net, i strid med det som er i internettbrukernes helhetlige interesser.

I California har CFIT anlagt et søksmål mot ICANN med påstand om at avtalene med Verisign strider mot delstatens konkurranselover.

Fredag ettermiddag leverte CFIT en klage til EU-kommisjonen der det heter at den varslede avtalen mellom Verisign og ICANN bryter med EUs konkurranselover, siden den vil virke konkurransevridende på markedene for registrering av domenenavn og tilhørende internettjenester.

I klagen peker CFIT på at den forespeilte avtalen vil gi Verisign monopol på auksjoner og registrering av domenenavn og andre tjenester, og fullmakt til å bestemme prisnivået, «i strid med interessene til Internett-brukere, også dem i Europa».

CFIT skriver at «Internett-relaterte tjenester har betydning for alle europeiske bedrifter og forbrukere, og ethvert forsøk på å monopolisere Internett-relaterte tjenester kjenner ingen nasjonale grenser. Gitt hvor viktig Internett er til handel og økonomisk vekst i Europa, er CFIT av den oppfatning at ethvert alvorlig forsøk på å monopolisere segmenter av Internett-bransjen burde være i unionens interesse og utløse prioriterte tiltak.»

Klagen til EU-kommisjonen er et første skritt. CFIT sier de vil følge opp prosessen med en ny klage avhengig av hvordan kommisjonen reagerer på den første.

I går ble det kjent at CFIT, under henvisning til USAs offentlighetslover, også har krevd å få overlevert all korrespondanse mellom USAs handelsdepartement på den ene siden, og USAs justisdepartement, ICANN og Verisign på den andre, relatert til avtaler mellom ICANN og Verisign. CFIT lover å offentliggjøre alt dette materialet straks den får det.

Verisign og ICANN er i ferd med å inngå avtaler som vil gi Verisign nærmest evig monopol på registreringen av .com- og .net-domenene, med vidtrekkende fullmakter til å regulere prisnivået, og at dette skjer i samrøret med amerikanske myndigheter.

CFITs talsperson John Berard sa til amerikanske medier som dekket helgens ICANN-styremøte i Vancouver i Canada at alt for mye i ICANN avgjøres i det skjulte, i strid med det som skulle vært ICANNs prinsipper.

– Den dagen ICANN kunngjorde sin avtale med Verisign, kom det meldinger som siterte støtteuttalelser til avtalen fra handelsdepartementets assisterende sekretær for kommunikasjon og informasjon Michael Gallagher. Meldinger som ICANN har kommet med i ettertid tyder derimot på at avtalen langt fra er ferdig, og enda mindre gjenstand for offentlig støtte, sa Berard ifølge Techworld.

Hvem som står bak CFIT er lite kjent. Organisasjonen har ikke villet opplyse om pengebidrag, og om medlemsmassen heter det bare at den omfatter «individer, organisasjoner, institusjoner og bedrifter».

Til toppen