Samsung fant ikke barnearbeid

Men skal holde nøye øye med kinesiske underleverandører i framtiden.

Samsung fant ikke barnearbeid
(Bilde: China Labor Watch)

Men skal holde nøye øye med kinesiske underleverandører i framtiden.

Som digi.no skrev for snart to uker siden, kom China Labor Watch (CLW) i begynnelsen av august med en rapport hvor det fortelles om barnearbeid ved en fabrikk i Guangzhou. Fabrikken eies av HEG Electronics og produserer forbrukerelektronikk, inkludert mobiltelefoner, for blant annet Samsung. Svært mange av de som jobber ved fabrikken er utplassert for yrkesskoler, men elever under 16 år kan ifølge loven ikke utplasseres. Det skal være korrupte lærere, som også fungerer som mellomledere ved fabrikken, som har hentet inn yngre barn som ikke er deres elever.

I dag kunngjorde Samsung at 30 av selskapets ansatte, blant annet fra hovedkontoret i Sør-Korea, har besøkt fabrikken og fullført en granskning av forholdene. I en kunngjøring skriver selskapet at det ikke har funnet tilfeller av barnearbeid. Under granskningen ble samtlige ansatte identifisert ansikt til ansikt. Dessuten skal personalarkivet til fabrikken ha blitt undersøkt, i tillegg til at det ble gjennomført én-til-én-intervjuer med utplasseringselevene.

Samsung medgir at undersøkelsen har sine svakheter fordi det er svært høy gjennomtrekk blant arbeiderne – 30 prosent i måneden. I verste fall kan fabrikken også ha sørget for at de påståtte barnearbeiderne har måttet slutte etter at CLW-rapporten ble utgitt.

For Samsung fant ingen ved fabrikken som var under 16 år gamle. Arbeiderne som var mellom 16 og 18 år var utplasseringselever eller lærlinger. Det skal ikke være noe ulovlig ved dette.

Men granskningen avdekket i stedet andre kritikkverdige forhold, blant annet bøtesystem for fravær eller forsentkomming, tilfeller med mer enn de lovlige 9 timer med overtid i uken, i tillegg til visse helsemessig- og sikkerhetsmessige tiltak som Samsung anser som mangelfulle. Dette inkluderer blant annet manglende tilgang til en medisinsk klinikk.

Samsung opplyser at HEG umiddelbart må forbedre arbeidsforholdene slik at de er i henhold både med kinesisk lov og Samsungs egne retningslinjer. Samsung skal også ha opplyst HEG om at framtidige tilfeller av barnearbeid vil bli møtt med nulltoleranse og umiddelbar opphevelse av kontrakten.

Nå er ikke HEG den eneste kinesiske kontraktleverandøren som har blitt kritisert for å ha uverdige arbeidsforhold. Derfor lover Samsung at selskapet skal gjennomføre en omfattende granskning av mange andre av underleverandørene selskapet har i Kina.

Det opplyses at et team på omkring 100 personer fra det Samsungs hovedkontor vil besøke alle de 105 kinesiske selskapene som har Samsung som eneste kunde. Inspeksjonene skal være avsluttet innen utgangen av september.

Kinesiske underleverandører som ikke har Samsung som eneste kunde, 144 i tallet, må dokumentere innen utgangen av året at de følger lover og retningslinjer. Dersom det er tvil, vil også disse disse bedriften kunne bli inspisert av Samsung,

Samsung vil også inngå en kontrakt med Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) om at gjennomføres jevnlige inspeksjoner hos alle leverandørselskapene i Kina fra og med 2013.

Det koreanske selskapet skal dessuten utarbeide nye retningslinjer for underleverandørene angående forholde som forretningsskikk, regler for påkrevd opptreden, kontraktmessige forpliktelser og ledelsesopplæring. Dessuten skal det opprettes en gruppe ved hvert av de regionale datterselskapene, samt ved hovedkontoret, som skal ha ansvar for å ha overoppsyn med arbeidsforholdene hos underleverandørene i framtiden.

Samsung vil oppheve kontrakten med leverandører som ikke overholder kravene selskapet nå kommer med.

Flere detaljer om både inspeksjonen ved HEG-fabrikken og om tiltakene som nå skal gjennomføres, finnes i dette blogginnlegget.

    Les også:

Til toppen