BEDRIFTSTEKNOLOGI

Samsung kan tape i milliardspill om minne

Det fiendtlige kjøpet av SanDisk er et forsøk på å skaffe seg et nøkkelpatent for framtidens flashminne.

I midten av september vakte det oppsikt at SanDisk avviste et tilbud fra Samsung, som ville kjøpe dem for 26 dollar per aksje, tilsvarende 5,8 milliarder dollar. Budet var betydelig over SanDisks aksjekurs. SanDisk uttalte at budet ikke var i samsvar med deres reelle verdi.

    Les også:

Wall Street Journal skriver i dag at de har fått tak i den hittil hemmeligstemplede delen av en kjennelse fra mai i en patentstrid mellom SanDisk og Samsung om rettighetene til en lovende flashminneteknologi kjent som «X4». Denne hittil ukjente delen av kjennelse avslører hvor viktig det er for Samsung å få tak i X4, og støtter det SanDisk hevder, at budet er for lavt.

Samsung hadde fram til april 2006 en lisensavtale til X4 med det israelske selskapet Msystems. Da kansellerte Msystems avtalen, under påskudd av at Samsung ikke overholdt sin del av avtalen. Noen måneder seinere lot Msystems seg kjøpe av SanDisk for 1,5 milliarder dollar.

For å sikre seg rettigheter til X4, måtte Samsung følgelig innlede forhandlinger med SanDisk. Forhandlingene førte ikke fram, og partene brakte saken fram for voldgift. Voldgiftskjennelsen gikk i SanDisks favør, slik at Samsung ikke fikk tilbake rettighetene de hadde i sin lisensavtale med Msystems.

I den hittil hemmeligstemplede delen av kjennelsen siteres et vitnemål fra Samsung der det hevdes at dersom SanDisk skulle få medhold, ville de kunne presse prisen opp, noe som «potensielt kunne koste Samsung flere milliarder dollar».

Samsung tok selv initiativet til å få retten til å hemmeligstemple denne delen av vitnemålet. SanDisk mener uttalelsen gjenspeiler Samsungs anslag om hva X4 er verdt, noe Samsung bestrider.

X4 er ennå ikke produksjon. Betegnelsen viser til en teknologi som gjør det mulig å lagre fire informasjonsbiter per minnecelle. I dag har flashminne en eller to biter per minnecelle, mens SanDisk også tilbyr X3, det vil si tre minnebiter per celle.

X4 dobler altså kapasiteten til flashminne, praktisk talt uten å påvirke ytelsen negativt eller innvirke på hva det i gjennomsnitt koster å produsere en minnecelle. Gitt at flashminne ser ut til å bli det universelle lagringsmiddelet, en erstatning for harddisker i altfra mediespillere til PC-er og bedriftslagring, sier det seg selv at markedet for X4-minne er svært lovende.

Gjennombruddet som Msystems patenterte, løser mange av problemene knyttet til tettere lagring av informasjon i minneceller.

Teknologien er kjent som TrueFSS, og dekker ulike forhold, særlig algoritmer for å motvirke intern slitasje i cellene, for å rette opp feilkoding under lagring, for å minimalisere strømforbruk under lesing og skriving, og for å tilpasse ulike krav til ytelse. Det siste er spesielt viktig, siden det er åpenbart at SSD-er («solid state discs») for henholdsvis mediespillere, pc-er og avanserte bedriftslagringssystemer må tilfredsstille vidt forskjellige krav.

At SanDisk innehar rettighetene til denne teknologien betyr, ifølge selskapet, mye mer for deres framtidige inntjening enn børsen er klar over i dag, og langt mer enn Samsung synes villige til å gi.

Det er med dette lett å se at Samsungs motiv for å ville kjøpe SanDisk i hvert fall delvis kan forklares ved at de ønsker tilgang til X4 etter de gunstige betingelsene de var i stand til å framforhandle med lille Msystems i 2003, lenge før X4 og TrueFSS var aktuelle.

På den andre siden kan man undres over forretningen SanDisk gjorde da de kjøpte Msystems for 1,5 milliarder dollar, når bare lisensinntektene for TrueFSS ser ut til å kunne nå mange milliarder dollar fra bare én kunde.

    Les også:

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.