- Samtrafikkavtalen må være gjensidig

"Vi er fornøyd med at Namsretten entydig har slått fast kravet til gjensidighet i samtrafikkavtaler. Dersom forhandlingene ikke skulle føre fram, bringes uenigheten inn der den egentlig hører hjemme, hos Post- og Teletilsynet", sier konserndirektør i Telenor Magnus Doksets i en kommentar til Oslo namsretts kjennelse.

I Telenor er man naturlig nok godt fornøyd med kjennelsen fra Oslo namsrett. Retten sier at NetCom har tapt saken fullstendig og blir pålagt å dekke Telenors saksomkostninger.

I en pressemelding Telenor sendte ut i ettermiddag påpeker selskapet NetComs krav om at namsretten skulle pålegge Telenor å gi selskapet ensidig tilgang til Telenors fastnett med bruk av egen forvalgskode (originering), uten å måtte forhandle om de resterende delene av en samtrafikkavtale.

I kjennelsen heter det blant annet at "[...]originering er en del av avtalen og ikke en egen isolert tjeneste. Slik telemarkedet nå er blitt, synes det som om originering og terminering kan anses som to sider av samme sak, og at det skaper unaturlig skjevhet i avtaleverket om de ikke skal behandles samlet."

Terminering er det samme som at en Telenor-kunde slår nummeret til en NetCom-kunde og oppretter direkte forbindelse. Originering skjer når den samme kunden først slår NetComs prefiks og deretter nummeret til NetCom-kunden. I det første tilfelle får kunden regning for samtalen fra Telenor på vanlig måte, i det andre tilfelle kommer regningen for den spesifikke samtalen fra NetCom.

"Et slikt pålegg NetCom ba om, kunne ha ført til at NetCom kunne tilby sine kunder rimelige samtaler fra vårt fastnett til kunder i eget mobilnett, mens Telenors kunder måtte betalt urimelig mye for tilsvarende samtale. NetCom kunne ha forlangt å kjøpe en tjeneste av oss for 22 øre minuttet, som vi måtte betalt NetCom nesten to kroner for. Nå har vi imidlertid fått rettens kjennelse for det urimelige i et slikt krav, og at samtrafikk må ses under ett, og være gjenstand for gjensidige forhandlinger," sier Dokset i Telenors pressemelding.

Til toppen