Abonner
JUSS OG SAMFUNN

Sanner blar opp

Øker digitaliseringsbudsjettene.

Statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og regionaldepartementet, sprer mer penger til digitalisering av offentlig sektor.
Statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og regionaldepartementet, sprer mer penger til digitalisering av offentlig sektor. Bilde: Per Ervland

– Vi foretar et taktskrifte og gjennomfører nå viktige IKT-satsinger i blant annet Kartverket og Husbanken, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. Anledningen er det oppdaterte statsbudsjettet til Solberg-regjeringen som ble fremlagt fredag.

I tilleggsproposisjonen foreslås det at regjeringen skal øke midlene til digitaliseringstiltak og forskning knyttet til IT med til sammen 85 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til det Stolteberg-regjeringen, ved Rigmor Aasrud, la frem rett før de gikk av i oktober.

Her får du oversikten over hva Aasrud bevilget: «Her går IT-pengene»

Blant annet får Kartverket og Husbanken henholdsvis 24 og 16 millioner kroner til å utvikle en løsning for elektronisk tinglysing og for en digital selvbetjeningsløsning.

De bevilger også 10 millioner kroner til å utvikle nye digitale opplæringsprogrammer rettet mot statlig forvaltning. Det skal også etableres en felles læringsplattform for distribusjon og deling av opplæringsprogrammer. Det foreslåes også å bevilge 10 millioner kroner til en IT-satsning i Utlendingsdirektoratet, slik at deres systemer enklere kan samhandle med internasjonale aktører.

– Disse satsingene vil gi store gevinster for samfunnet. Bare innføring av elektronisk tinglysning er anslått å gi en samfunnsgevinst på cirka 1,3 milliarder kroner i løsningens levetid. Det er i tillegg anslått en årlig gevinst på cirka 60 millioner kroner for kommunene og 2,4 millioner kroner for Husbanken ved å ta i bruk eSøknad for bostøtte og startlån, sier statsråden i en pressemelding fra departementet.

Sammen med statssekretær Paul Chaffey stilte Jan Tore Sanner opp i et intervju med digi.no denne uken. Der flagget de kampen mot tidstyvene i forvaltningen og i byråkratiet. Mye av dette arbeidet vil skje ved å innfase nye IT-løsninger som vil gjøre det lettere for saksbehandlere og flere å utføre arbeidet, og ikke minst åpne opp for mer selvbetjening.

Forslagene fra regjeringen skal nå behandles på Stortinget. Ettersom regjeringen selv ikke har flertall må de få støtte hos Venstre og KrF for å få gjennom budsjettet.

Vi dekker det oppdaterte statsbudsjettet fredag – og kommer med flere saker om konsekvensene av den nye regjeringens forslag.

Les mer om: