Sannheten om en undersøkelse om spill

En ny undersøkelse skal vise at dataspill ødelegger for lesing og lekser. Det stemmer ikke helt.

Det var store overskrifter i visse medier i forrige uke, da det ble oppdaget at det amerikanske bladet Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine hadde offentliggjort undersøkelsen Relation of Adolescent Video Game Play to Time Spent in Other Activities.

Forskerne hadde fått et representativt utvalg på 1491 amerikanske ungdommer i alderen 10 til 19 år notere fra minutt til minutt alt de hadde gjort i to døgn, henholdsvis en hverdag og en helg. 36 prosent av dem hadde spilt på data en eller gang i en eller begge disse døgnene. 80 prosent av dataspillerne var gutter, 20 prosent jenter. Det skulle tyde på at 429 gutter og 107 jenter spilte på data: Det tilsvarer 58 prosent av alle amerikanske gutter og 14 prosent av alle amerikanske jenter. De som spilte, gjorde det i gjennomsnittlig én time per døgn på hverdager, og halvannen time per døgn i helgene.

I undersøkelsens sammendrag står det at de som spiller på data, bruker 30 prosent mindre tid på å lese, og 34 prosent mindre tid på lekser, enn ungdommen som ikke spiller.

Det var nettopp disse poengene som fikk stor oppmerksomhet.

Hvorfor bør undersøkelsen tas med en stor klype salt?

For det første, fordi grunnlagsmaterialet er eldgammelt: Det ble samlet inn i skoleåret 2002 til 2003, altså minst fire år siden. Utviklingen innen data- og nettbasert underholdning har gått så raskt at det er umulig å bruke et fire til fem år gammelt tidsbilde til å trekke konklusjoner om hvordan situasjonen er i dag. For eksempel har langt flere fått bredbånd. Nettspill blitt mye mer populært, slik at man kan anta at undersøkelsens skille mellom dem som spiller alene og dem som spiller med en venn ikke fanger opp dagens virkelighet. Nye nettjenester som Facebook og MySpace åpenbart er populære blant amerikansk ungdom: Slike tjenester fantes knapt for fire til fem år siden.

For det andre: Prosentvise beregninger av hvor mye mindre tid gamere bruker på lesing og lekser er irrelevante så lenge man ikke vet hvor mye tid amerikansk ungdom generelt bruker på slikt.

En tabell i undersøkelsen viser at forskjellen i antall minutter som gamere og ikke-gamere bruker på henholdsvis lesing og lekser er ganske liten.

På hverdager bruker gamerne 9,49 minutter (altså ni minutter og 29 sekunder) på å lese, og 37,74 minutter på lekser. Ikke-gamere bruker 14,74 minutter på å lese, og 56,40 minutter på lekser. Av den timen som brukes på spill, trekkes litt over fem minutter fra lesing, og litt under 19 minutter fra lekser.

I helgen brukere gamere 15,16 minutter per døgn på å lese, mens ikke-gamere brukere 0,75 minutter mindre, altså 45 sekunder. Gamere spanderer 10,72 minutter på lekser, ikke-gamere 26,47 minutter. Halvannen times dataspill bidrar ikke til å redusere tiden brukt på lesing, men tar noe over et kvarter fra leksene.

Hvorfor gamerne er henholdsvis over 18 minutter (hverdag) og 15 minutter (helg) raskere på å få unna leksene enn ikke-gamerne, sier undersøkelsen ingenting om. Framfor alt: Undersøkelsen tar ikke opp hvordan ungdommene faktisk gjør det på skolen, eller hvordan dataspill innvirker på karakterene. At tallene er gjennomsnitt over hele aldersgruppen fra 10 til 19 år taler også mot å trekke særlige bastante konklusjoner.

Siden et flertall av gutter er gamere, men bare et lite mindretall av jenter, er det svært relevant å se på gutter og jenter i henhold til lekser, lesing og dataspill.

Her slår undersøkelsen selv fast at gutter i gjennomsnitt bruker åtte minutter på lesing på en vanlig hverdag. De som spiller på data i én time, altså den gjennomsnittlige gameren, bruker seks minutter på å lese. Jenter som spiller på data på hverdager leser like mye, eller like lite, som jenter som ikke spiller. I helgene spiller verken kjønn eller bruk av dataspill noen rolle for hvor mye en amerikansk ungdom leser.

Kanskje det som burde volde mest bekymring ikke er forskjellen mellom hvor mye gamerne leser i forhold til ikke-gamerne, men hvor nærmest utrolig liten tid amerikansk ungdom faktisk bruker på å lese?

Når man trekker inn kjønn som faktor i forhold til hvor mye tid dataspill tar fra lekser, er taler konklusjonen for seg: «For gutter, var det ingen signifikant relasjon mellom tid brukt på dataspill og tid brukt på lekser, verken på hverdag eller helg. For jenter, kunne hver time brukt på dataspill på hverdager, relateres til at det tok 13 minutter færre å gjøre lekser (en nedgang på 34 prosent). På helger var det ingen relasjon mellom dataspill og lekser for jenter.»

Og da faller vel også sammendragets dramatiske konklusjon om hvordan dataspill fører til mye mindre tid brukt på lekser?

Ellers er disse observasjonene, gjengitt i kommentarseksjonen i undersøkelsen, verdt å tenke over:

  • I gjennomsnitt brukte ungdommene over tre ganger så mye tid på å se tv som gamerne blant dem brukte på dataspill.
  • Gutter som spiller på data bruker ikke mindre tid på samvær med venner eller familie enn gutter som spiller på data.
  • Jenter som er gamere bruker faktisk mer tid på samvær med venner og familie enn ikke-gamere.

    Les også:

Les mer om: