Sannheten om web-tjenester er at de kommer - om ti år...

En IDC-rapport slår fast at web-tjenester allerede brukes til mye bra, men at det vil ta ti år å virkelig realisere visjonene.

En IDC-rapport slår fast at web-tjenester allerede brukes til mye bra, men at det vil ta ti år å virkelig realisere visjonene.

International Data Corp (IDC) har nettopp utgitt sin andre rapport om web-tjenester denne høsten. "Software as Services? What Your Mother Didn't Tell You About This Aspect of Web Services (IDC #27765)" tar opp noen av de samme forholdene som septembers "Web Services Awareness and Adoption Study, 2002: Ready and Willing, but Able? (IDC #27736)", men har mer å si om framtida.

IDC mener å ha dokumentert at tidlige tillempninger av web-tjenester har gitt gevinst ved å integrere heterogene systemer i svært desentraliserte organisasjoner.

I september-rapporten ble det innhentet erfaringer og synspunkter fra 750 bedrifter. Nesten hver fjerde sa de allerede hadde gjennomført interne løsninger basert på web-tjenester-modellen. Fire av fem sa de ville kjøre prosjekter i løpet av de kommende fem årene, hovedsakelig for å integrere interne og eksterne systemer.

Oktober-rapporten er vinklet mot web-tjenesteentusiastenes løfter og visjoner.

- Mesteparten av web-tjenester-visjonen er ren spekulasjon, uten sans for hva som er praktisk mulig eller for hva det vil koste, sier forskningssjef Rikki Kirzner i IDC i en pressemelding.

Visjonen om web-tjenester krever ordninger for å identifisere, lokalisere og aksessere programvarekomponenter spredt over hele Internettet, og for å sette dem sammen til ferdige applikasjoner. IDC mener dette er umulig med dagens teknologi og utviklingsmetodikk. I tillegg til disse tekniske problemene, er det uløste juridiske utfordringer, både opphavsrettslige og avtalemessige. Siste, men ikke minst, er vanskeligheter knyttet til personvern og sikkerhet.

Det vil ta ti år før alt dette er løst, og web-tjenester når sitt fulle potensial, konkluderer IDC.

Til toppen