Sannhetens år startet dårlig i Groupe Bull

2001 er året da Groupe Bull må mestre den nye økonomien. Underskuddet for 2000 er 90 millioner euro større enn ventet, og smartkortavdelingen er solgt til Schlumberger.

2001 er året da Groupe Bull må mestre den nye økonomien. Underskuddet for 2000 er 90 millioner euro større enn ventet, og smartkortavdelingen er solgt til Schlumberger.

Groupe Bull SAs resultater står i grell kontrast til det den norske Bull AS la fram for noe uker siden. Da måtte også Kjell Rusti innrømme at lojaliteten innimellom ble satt på harde prøver.

Ifølge Wall Street Journal hadde Merrill Lynch nylig spådd et regnskapsunderskudd på 154 millioner euro. I stedet ble underskuddet 243 millioner euro, hvorav 155 millioner skyldes driften.

Gruppen kunngjorde i november i fjor at aktiva for 400 millioner euro skulle selges, at staben skulle reduseres med 10 prosent., og at satsingen heretter skulle dreie seg om tjenester og servere. Disse skulle drives som egne enheter, og trekke til seg eksterne investorer.

Det dårlige resultatet forklares hovedsakelig med at man undervurderte nedgangen i IT-investeringer i perioden etter overgangen til 2000-tallet. Det var dessuten dårlig drift i tjenesteavdelingen, som sto for 39 millioner euro av underskuddet.

Det avtalte salget av smartkortavdelingen CP8 til Schlumberger for 350 millioner euro, og andre salg av aktiva, skulle være tilstrekkelig til å sikre Groupe Bull sorte tall for 2001. I påvente av myndighetenes godkjennelse har konsernet tatt opp et lån på 100 millioner euro. Ledelsen nekter å kommentere driftsutsiktene for året, og vil heller ikke si noe om verken det planlagte salget av programvareavdelingen, eller jakten på minoritetsinvestor i serviceavdelingen. Om investerer i serveravdelingen er det opplyst at man er i samtaler med teknologipartnere som IBM, Intel og NEC.

Til toppen